Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Kapitālsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts.
Title in English Project for enhancing competitiveness in a capital company.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. J.Mežiels
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autors: Ainārs Fabriciuss Diplomprojekta vadītājs: Jānis Mežiels, RTU pr.doc., Mg. oec. Diplomprojekta temats: Komercsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 73 lpp. Datorsalikumā. Darbā iekļautas 42 tabulas, 38 attēli un 8 formulas. Diplomprojektā izmantojamie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 24 izmantojamie literatūras avoti: 23 latviešu valodā un 1 svešvalodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA Ivetas Dravnieces grāmatvedības birojs" konkurētspējas pilnveidošanai. Diplomprojektā risinātie uzdevumi: Finanšu pakalpojumu nozares raksturojums Latvijā un nozares mērķa tirgus. Veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, aplūkota tā attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra. Apkopoti uzņēmuma ekonomiskie rādītāji iepriekšējos taksācijas periodos. Veikts uzņēmuma darbības ekonomiskais novērtējums, veikta likviditātes, maksātspējas un rentabilitātes rādītāju analīze. Izstrādāta uzņēmuma SVID analīze, raksturojot uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Izstrādāti priekšlikumi, kas paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju. Novērtēti iegūtie rezultāti un noteikts, kā šie priekšlikumi ietekmēs uzņēmuma turpmāko darbību. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tika izstrādāti trīs uzņēmuma konkurētspējas pilnveidošanas priekšlikumi: nodokļu maksātāja statusa maiņas projekts, grāmatvedības dokumentu pirmapstrādes datorprogrammas ieviešanas projekts un klientu piesaistīšanas aktivitāšu projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Fabriciuss, A. Kapitālsabiedrības konkurētspējas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs Mežiels J. -Datorsalikums. - Liepāja: RTU, 2010. - 73 lpp.
Keywords Kapitālsabiedrības;konkurētspējas;pilveidošanas;projekts
Keywords in English Project;enhancing;competitiveness;;apital;company
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 15:51:10