Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Informācijas sistēmas ieviešana nekustamo īpašumu pārvaldīšanā
Title in English Information system development for real estate management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Reviewer
Abstract Diplomprojekta Informācijas sistēmu ieviešana nekustamo īpašumu pārvaldīšanā uzdevums ir parādīt specializēto informāciju sistēmu izmantošanu un lietderību nekustamā īpašuma pārvaldības procesā. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt un noskaidrot namu apsaimniekotājiem sniegtās informācijas tehnoloģiju iespējas. Noskaidrot tās darbības, kas veicamas, lai ieviestu specializēto IS. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apkopota informācija par informācijas sistēmām, to būtību un veidiem, nekustamā īpašuma pārvaldības procesu. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādātas IS ieviešanas process un ir analizētas tā izmaksas, kā arī dots aptaujas rezultātu apkopojums. Tehnoloģiskajā daļā ir veikts dažādu NĪ pārvaldības IS apraksts. Darba un dabas aizsardzības daļā autore apraksta riskus darba vietā, kas saistīti ar datoru lietošanu, kā arī galvenās prasības darba vietas iekārtojumam darbā ar datoru un ergonomikas prasības. Tiek apskatīta arī datortehnikas ietekme uz vidi. Grafiskajā daļā tiek parādīti attēli, kas raksturo autores diplomprojekta izstrādes gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 76 lpp., tajās ietverti 30 attēli, 5 tabulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp., kurās attēloti 16 attēli.
Keywords informāciju sistēmas, nekustamo īpašumu pārvaldība
Keywords in English information systems, real estate managment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 16:06:21