Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas
Title in English Risks of Roof Construction Work and their Reduction Options
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J.Ieviņš
Reviewer Prof. J.Ķipsna
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Arnis Minikovičs Maģistra darba vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec. RTU profesors Maģistra darba tēma: Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 115 lapām. Maģistra darbs satur 37 attēlus, 13 tabulas un pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 47 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darbā ir novērtēti ēku jumtu celtniecības darbu riski, īpaši ir apskatīti nelaimes gadījumu un saslimšanu izraisošie darba vides riska faktori un to samazināšanas iespējas. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīta darba aizsardzības sistēmas būtība, riska faktori darbā un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir analizēti nelaimes gadījumu un arodslimību statistikas dati būvniecības nozarē, veikta aptauja jumtu celtniecības darbu risku identificēšanai, analizēti galvenie nelaimes gadījumu izraisošie riska faktori un saslimšanu izraisošie riska faktori, novērtēti darba aizsardzības pasākumi jumtu celtniecības darbos. Darba praktiskajā daļā ir novērtēta mazo būvuzņēmumu darba aizsardzības sistēma un tās pilnveidošana, jumtu celtniecības darbu organizēšana, darbinieku apmācība un izglītošana jumtu celtniecības darbos un izstrādāta jumtu celtniecības darbinieku apmācības programma uzņēmumā. Secinājumu un priekšlikumu daļā ir konstatētas būtiskākās darba aizsardzības problēmas jumtu celtniecības darbos un doti iespējamie risinājumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Minikovičs A., Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas : Maģistra darbs / Darba vadītājs J.Ieviņš Datorsalikums Rīga: RTU, 2013.-115.lpp.
Keywords nelaimes gadījumi darbā, arodslimības, darba aizsardzības pasakumi
Keywords in English work accidents, occupational diseases, health and safety measures
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 13:43:06