Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas Ventspils ostā”
Title in English „Prospects for developing ferry services in the port of Ventspils"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Abstract Bakalaura darba autore: Aiva Cielava Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. J. Kuškins Bakalaura darba temats ir „Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas Ventspils ostā”. Darba apjoms ir 54 lpp, 8 tabulas, 13 attēli un 2 pielikumi. Bakalaura darba uzdevumi, pamatojoties uz literatūras un datu avotiem, analizēt prāmju attīstības tendences Ventspils ostā, izpētīt prāmju satiksmi Baltijas jūrā un veikt SVID analīzi attiecībā uz prāmju pārvadājumiem. Bakalaura darba izstrādei izmantota ekonomiskā literatūra, Eiropas Komisijas izdotās direktīvas, interneta adreses, pētījumi un statistiskā informācija. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskā apskata daļa un analītiskā daļa. Teorētiskajā apskata daļā tiek pētīti jūras ostas vispārējs raksturojums, transporta nozīme, pasažieru pārvadājumi, prāmju pakalpojumu raksturojums, veidi un pieprasījums, kā arī tiek aplūkoti dažādi normatīvie akti attiecībā uz jūras transportu. Analītiskajā daļā tiek analizēti Ventspils ostas patreizējā situācija prāmju pārvadājumos, apskatīta situācija pārējās Latvijas ostās, prāmju pārvadājumu savienojumi Baltijas jūrā, aplūkotas nākotnes iespējas prāmju pārvadājumos un veikta SVID analīze. Bakalaura darbā iegūtie rezultāti izmantojami, lai novērtētu prāmju attīstības perspektīvas nākotnē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Cielava A. Prāmju attīstības perspektīvas Ventspils ostā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Kuškins J. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013.- 54 lpp.
Keywords Prāmju satiksmes attīstības perspektīvas
Keywords in English Prospects for developing ferry services
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 13:37:04