Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs
Title in English Development of Labour Protection System for Large Metallic Construction Plants
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. J.Bērziņš
Reviewer Prof. J.Ķipsna
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Olga Timošuka Maģistra darba vadītājs: Doc., Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 89 lapām. Maģistra darbs satur 50 attēlus, 7 tabulas, 1 aprēķinu formulu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 43 informācijas avoti. Darbā izmantotie materiāli: darba aizsardzības likums un atbilstošie Ministru Kabineta noteikumi, valsts darba inspekcijas statistikas dati, speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, iekšējā uzņēmuma dokumentācija, interneta resursi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba vides riska novērtēšana 2 profesiju pārstāvjiem (metāla konstrukciju atslēdzniekiem un metinātājiem). Teorijas analīze par darba vides riska faktoru ietekmi uz metālapstrādes nozarē nodarbināto veselību. Tika veikta aptauja un datu analīze, ar mērķi apzināt darba vides riska faktorus, strādājošiem ražošanas sfērā. Anketā ir ietverti jautājumi par darba aizsardzības prasībām darbavietās, par darba organizāciju, instrumentiem. Anketa satur arī Slodzes galveno rādītāju metodes (SGR-A) jautājumus. Tika veikta kvalitatīva darba vides riska faktoru novērtēšana 2 profesiju pārstāvjiem (metāla konstrukciju atslēdzniekiem un metinātājiem), izmantojot Somijas 5 ballu matricu un preventīvo pasākumu darba vides riska samazināšanai vai novēršanai izstrāde. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Timošuka O. „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs” Maģistra darbs/ Darba vadītājs J.Bērziņš - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2013. - 89 Lpp. Atslēgas vārdi: metālapstrāde, darba vides riska faktori, lielgabarīta metāla konstrukcijas.
Keywords Atslēgas vārdi: metālapstrāde, darba vides riska faktori, lielgabarīta metāla konstrukcijas.
Keywords in English Keywords: metal-working manufacturing, the risk factors in the work environment, large metal structu
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 12:58:52