Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Krājumu veidošanas stratēģijas pilnveide ražošanas uzņēmumos”
Title in English “Improving Stockpiling Strategies for Manufacturing Companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. A.Starčenko
Reviewer
Abstract Diānas Eglītes diplomprojektam Krājumu veidošanas stratēģijas pilnveide ražošanas uzņēmumos bakalaura grāda uzņēmējdarbības loģistikā iegūšanai. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām teorētiskās daļas, analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā daļā apskatīti teorētiski jautājumi par krājumiem. Krājumu lomu loģistikas struktūrā, to veidiem, to veidošanas un regulēšanas pamatprincipi. Kā arī apskatīta ražošanas nozare Latvijā. Analītiskajā apskata daļā tika pētīti Latvijā strādājoši ražošanas uzņēmumi SIA TENACHEM, SIA TENAPORS, kas ražo būvķīmiju un SIA EK Auce, kas veic apģērbu šūšanu. Visi trīs uzņēmumi ir orientēti uz eksportu. Šajā daļā tika analizēti uzņēmuma izejmateriālu krājumi, veikta ABC analīze kā rezultātā katrai izejvielu grupai noteikta vadīšanas stratēģija. Analizēta izejmateriālu krājumu aprite uzņēmumos. Pētījumu un aprēķinu daļā tika izvirzīti un analizēti priekšlikumi krājumu veidošanas stratēģijas pilnveidei ražošana uzņēmumos, kā rezultātā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lappuses, tai skaitā 20 tabulas, 13 attēli, 7 formulas un 6 pielikumi.
Keywords ražošanas uzņēmumi, krājumu veidošana, krājumu aprites rādītāji, izejvielu izmaksas
Keywords in English manufacturing firms, stocks of inventory parameters, raw material costs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 22.05.2013 12:53:17