Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Komercbankas piedāvāto produktu virzīšana starptautiskajā tirgū”
Title in English “Promotion of the Products Offered by a Commercial Bank in the International Market”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dr.oec. J.Komkova
Reviewer
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts par tematu Komercbankas piedāvāto produktu virzīšana starptautiskajā tirgū. Darba autore ir Natālija Potaņina. Diplomdarba mērķis ir analizēt Latvijas komercbanku piedāvātos produktus nerezidentiem un, balstoties uz izvēlētās bankas piemēra, identificēt potenciālās to pārdošanas apjomu palielināšanas iespējas. Tiek analizēti tikai komercbanku piedāvātie produkti nerezidentiem - fiziskajām personām, galvenā uzmanība tiek pievērsta privātbaņķieru pakalpojumu paketē ietilpstošajiem produktiem. Darba temata izpētē tika izmantota vispārējā un speciālā literatūra, statistiskie dati, periodiskā literatūra, likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi, kā arī AS Citadele banka iekšējie informācijas avoti. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā ir aplūkoti teorētiskie aspekti, kas ļauj izprast mārketinga nozīmi bankas darbībā, kā arī produktu virzīšanas procesu. Otrajā daļā autore pēta nerezidentu noguldījumu nozīmi Latvijā, piedāvātos pakalpojumus nerezidentiem fiziskām personām , kā arī aplūko bankas sektora galvenos darbības rādītājus laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam. Trešajā daļā tiek aplūkoti individuālās apkalpošanas ietvaros piedāvātie produkti nerezidentiem un analizēta komercbanku konkurences ietekme, piedāvājot Latvijas uzturēšanās atļauju saņemšanu. Tika veikta SVID analīze, pielietots Portera piecu spēku modelis, kas palīdzēja noskaidrot AS Citadele banka esošo pozīciju tirgū un konkurences intensitāti, piedāvājot individuālās apkalpošanas produktus. Tika pielietotas BCG un GE produkta tirgus matricas, kas palīdzēja noteikt produkta pozīciju tirgū. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms 70 lapaspuses. Diplomdarba ir iekļauti 12 attēli un 5 tabulas, kopumā izmantotas 61 bibliogrāfiskās saraksta vienības.
Keywords Produktu virzīšana, komercbankas, uzturēšanās atļauja
Keywords in English Promotion of the products, commercial banks, residence permit
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 23:51:36