Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Inovāciju attīstība Latvijas uzņēmumos un to ekonomiskais novērtējums”
Title in English „Innovative developments in Latvian enterprises and their economic justification”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Dr.oec., lekt. N.Lāce
Abstract Bakalaura darba autors: Egils Feldmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., prof. Vitālijs Jurēnoks Bakalaura darba temats: Inovāciju attīstība Latvijas uzņēmumos un to ekonomiskais novērtējums Bakalaura darba apjoms: 63 lpp., 11 tab., 10 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba teorētiskās daļas tapšanā izmantoti latviešu tā ārzemju ekonomistu publicēti literatūras avoti un globālajā tīmeklī pieejami resursi. Darba analītiskās daļas tapšanā izmantotas masu mēdiju publikācijas par uzņēmumu, paša uzņēmuma finansu un normatīvie dokumenti, speciālā literatūra, kā arī personīgā pieredze. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek skaidrots inovācijas jēdziens, klasifikācija un modeļi, izzināta tās ekonomiskā nozīme pasaulē, Eiropā, Latvijā. Tiek noteikta mūsu valsts inovatīvā politika un tās veicināšanas pasākumi. Analītiskās daļas uzdevuma veikšanai, izskatītas inovatīvu projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējuma metodes. Praktiskajā daļā tiek analizēta investīciju efektivitāte divos dažādos projektos valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš struktūrvienībā Ceļu distance. Darba gaitā veic abu projektu analīzi pēc investīciju efektivitātes noteikšanas standarta metodikas, ar mērķi izvēlēties labāko no piedāvātajiem variantiem. Secinājumi ir apkopoti darba beigās.
Keywords Inovācija, inovāciju attīstība, investīciju efektivitātes noteikšana
Keywords in English Innovation, Innovative developments, analysis of innovation efficiency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 21:21:46