Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā”
Title in English „Opportunities for improving the motivation system within the company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. L.Kamola
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Abstract Darba autors: Karina Umpiroviča Tēma: Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. L. Kamola Darbs sastāv no analītiskās apraksta daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, kuras ir izklāstītas trīs nodaļās. Pirmajā daļā autors analizējis motivācijas būtību un aprakstījis trīs teorijas, kuras parāda motivācijas sistēmu SIA „X” uzņēmumā. Tiek izmantoti literatūras avoti, lai varētu izpētīt motivācijas sistēmas būtību un atrast trīs teorijas, kuras parāda SIA „X” uzņēmuma būtību. Otrajā daļā autors apskatījās uzņēmuma vēsturi, darbības virzienu, nozari, ražotās produkcijas klāstu un struktūru. Autors apskatījās kā darbojas uzņēmums, tāpat arī kā veidojas meitas uzņēmums un kā tiek ražota produkcija. Trešajā daļā tiek veikta aptauja un datu analīze. Lai izveidotu aptauju, autors izmantojis nepublicētos SIA „X” uzņēmuma materiālus. Pēc veiktās aptaujas autors apkopojis rezultātus un sapratis kā uzņēmumam vajadzētu uzlabot motivācijas sistēmu par darba algām. Darba gaitā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, lai palīdzētu saprast, kāpēc SIA „X” uzņēmumā radās tāda situācija, ka vajadzēja meklēt jaunus motivācijas variantus, lai stimulēt darbiniekus. Balstoties uz konkrētā piemēra analīzes rezultātiem, tiek sniegti priekšlikumi, kā uzlabot motivācijas sistēmu uzņēmumā SIA „X”. Darba pamatu veido mācību literatūra par uzņēmējdarbības vadīšanu, personāla vadīšana, personāla menedžments– kopskaitā 20 literatūras avoti. Problēmas konstatēšanai, analīzei un priekšlikumu sniegšanai, darbā daudz izmantota internetā pieejamā informācija atbilstoši konkrētajai nozarei. Darba apjoms 48 lpp., 5 tabulas, 26 attēli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Umpiroviča K. Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā. Bakalaura darbs/Zinātniskā vadītāja Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga RTU, 2013 - 48 lpp.
Keywords Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā
Keywords in English Motivation system improvement Opportunities in Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.06.2013 10:00:18