Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Risku novērtējums un darba vides pilnveidošana pārtikas uzņēmumā
Title in English Risk Assessment and Improvement of the Working Environment in a Food Industry Undertaking
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. V.Urbāne
Reviewer Doc. I.Ezera
Abstract Maģistra darba autors: Dagnija Bulāne Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Valentīna Urbāne, RTU asoc. prof. Dr. ķīm. Maģistra darba nosaukums: „Risku novērtējums un darba pilnveidošana pārtikas uzņēmumā”. „Risk Assessment and Improvement of the Working Environment in a Food Industry Undertaking”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 110 lapām. Maģistra darbs satur 34 tabulas, 25 zīmējumus un 5 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā bibliogrāfijas sarakstā ietverti 12 informācijas avoti un pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba izstrādes laikā pētāmajā dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes uzņēmumā ir veikta Darba aizsardzības sistēmas izstrāde un sakārtošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo līdz šim Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā praktiski nedarbojās, netika veikta. Ir veikts Darba vides riska (DVR) faktoru izvērtējums visiem uzņēmuma darbiniekiem, ieskaitot vadību, speciālistus. Vadoties pēc noteiktajiem darba vides riskiem (DVR) ir izvērtēts, ar kādiem atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) jānodrošina darbiniekus, sastādīts darbinieku saraksts personām, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori, kā arī sastādīts Darba aizsardzības pasākumu plāns uzņēmumā. Lai demonstrētu Darba aizsardzības dokumentu izstrādi, maģistra darbā DVR faktoru izvērtējums, pasākumi, ir atspoguļoti amatiem: 1) šoferis/ ekspeditors un strādnieks/ strādniece, kuru skaits sastāda vairāk kā 50 % no uzņēmumā nodarbinātajiem. Darba vides risku kaitīgo faktoru mazināšana, novēršana uzņēmumā ir iespējama veicot tehnoloģisko iekārtu modernizāciju, ieviešot nepārtrauktas plūsmas tehnoloģiskos procesus, tā atbrīvojot ražošanā nodarbinātos strādniekus no fiziskās pārslodzes, būtiski samazinot roku darbu, samazinot paaugstināta mitruma rašanās vietas. Produkcijas noieta tirgus, sortiments paplašinās, produkciju ir sākts eksportēt uz Krieviju, tāpēc veicot tehnoloģisko iekārtu modernizāciju būtu iespējams palielināt saražotās produkcijas apjomus, samazināt enerģijas patēriņu, līdz ar to produktu pašizmaksu, produktu kvalitāti. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bulāne D. „Risku novērtējums un darba vides pinveidošana pārtikas uzņēmumā”: Maģistra darbs/Darba vadītājs V. Urbāne – Datorsalikums– Rīga, 2013. – 110 lpp.
Keywords risku novērtēšana, pārtikas ražotne, pilnveidošana,
Keywords in English risk asessment, food industry, improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 16:45:19