Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Integrālo tiltu analīze”
Title in English „Analysis of Integral Bridges”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor prof. A.Paeglītis
Reviewer M.sc.ing. V.Straupe
Abstract Maģistra darba autore: Madara Andruce Maģistra darba vadītājs: RTU profesors, Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis. Maģistra darba nosaukums: Integrālo tiltu analīze. Maģistra darba mērķis: Izpētīt integrālo tiltu pielietošanas efektivitāti. Maģistra darba uzdevumi: 1)Pētīt integrālo tiltu vēsturisko izcelsmi; 2)Analizēt integrālo tiltu darbības principu; 3)Pētīt integrālo tiltu konstruktīvos risinājumus; 4)Analizēt integrālo tiltu problēmas; 5)Pētīt integrālo tiltu projektēšanas pamatnosacījumus; 6)Izstrādāt rekomendācijas integrālo tiltu projektēšanai un būvniecībai; 7)Veikt trīs tiltu konstrukciju salīdzinošu aprēķinu, ar mērķi noteikt ekonomiskāko kalpošanas laiku. Maģistra darba satura īss raksturojums: Maģistra darba izstrādei izmantota speciālā tehniskā literatūra, publikācijas un informācija no interneta. Maģistra darbā tiek apskatīta integrālo tiltu projektēšana, būvniecība, problēmas, ar kurām saskaras integrālo tiltu ekspluatācijas un būvniecības laikā, kā arī dažādi konstruktīvie risinājumi. Maģistra darba ietvaros tiek veikts trīs dažādu tiltu integrālā tilta, nepārtrauktas laiduma konstrukcijas, vienkāršas divbalstu sistēmas salīdzinošs ekonomiskais aprēķins ar mērķi atrast ekonomiskāko tilta konstrukciju ne tikai pēc būvniecības izmaksām, bet arī pēc dzīves cikla izmaksām. Pētījuma rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika analizētas būtiskākās integrālo tiltu problēmas, kā arī izstrādātas rekomendācijas to mazināšanai. Trīs dažādu tiltu salīdzinošais aprēķins pierādīja integrālā tilta ekonomiskumu gan pēc būvniecības izmaksām, gan dzīves cikla izmaksām. Maģistra darba apjoms: Darba kopapjoms - 128 lpp Attēlu skaits - 80 Tabulu skaits - 8 Izmantotās literatūras avotu skaits - 26
Keywords Integralo tiltu analīze
Keywords in English Analysis of integral bridges
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 15:38:22