Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma „Buto Uacht” saimnieciskās darbības pilnveidošana”
Title in English „Improvement of business performance of the company „Buto Uacht””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Abstract Bakalaura darba autore: Irina Milošiča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec, doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Uzņēmuma „Buto Yacht” saimnieciskās darbības pilnveidošana” Bakalaura darba apjoms: 58 lappuses, 22 tabulas, 22 attēli, 26 formulas, 7 pielikumi. Darba analītiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām, bakalaura darba aprēķinu daļa - no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārējā ekonomiskā literatūra, statistiskie dati, mācību līdzekļi, likumi un dažādi elektroniskie resursi, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšēja informācija – kopā 22 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: pirmajā nodaļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti – tās principi, metodes un paņēmieni, kā arī uzņēmuma bezzaudejuma punkta aprēķināšana un cenas noteikšanas metodes. Otrajā nodaļā apkopota informācija par uzņēmumu „Buto Yacht”, tiek analizēti un novērtēti finanšu pārskati un izvirzīti priekšlikumi saimnieciskās darbības uzlabošanai.
Keywords "Uzņēmuma "Buto Yacht" saimnieciskās darbības pilnveidošana"
Keywords in English „Improvement of business performance of the company „Buto Yacht””
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 15:19:04