Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksu analīze”
Title in English "Cost Analysis of Road Everyday Maintenance Works”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor inž. I. Munkens
Reviewer
Abstract Maģistra darba mērķis bija izstrādāt priekšlikumus valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanas metodes pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika apskatītas Latvijā spēkā esošās prasības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, izklāstītas un analizētas valsts un pašvaldību ceļiem praksē pielietotās aprēķina metodes ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanai un sniegts ieskats ārvalstu plānošanas metodēs. Praktiskajā daļā diviem valsts autoceļiem tika veikta ikdienas uzturēšanas darbu apjoma noteikšana un veikts darbu izmaksu aprēķins. Pēc iegūto rezultātu salīdzinājuma ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” datiem, tika izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas VAS „Latvijas Valsts ceļi” pielietotās metodes pilnveidošanai. Analītiskā pētījuma rezultāti sastāv no ieteikumiem un jaunizveidotiem koeficientiem, kuru ieviešana optimizētu pašreizējo valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanas metodi un pie finansējuma sadalīšanas ievērtētu ne tikai satiksmes intensitātes, bet arī ceļa seguma kvalitāti un tehnisko aprīkojumu, tādējādi sniedzot objektīvāku finansējuma sadalījumu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai. Darba kopējais apjoms ir 9 nodaļas (111 lapaspuses), tai skaitā 18 tabulas un 10 attēli. Darba tapšanā izmantoti 25 informācijas avoti.
Keywords Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi, izmaksu plānošanas metodes pilnveidošana, finansējuma sadale
Keywords in English Road everyday maintenance works, cost planning method optimation, distribution of finance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 17:05:30