Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Jūras kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas metožu analīze.
Title in English Analysis of Methods for Improving the Environmental Safety of Sea-Going Ships.
Department
Scientific advisor docents Valerijs Muhins
Reviewer asistents Rijkuris Gints
Abstract Maģistra darbs Jūras Kuģu Ekoloģiskās Drošības Paaugstināšanas Veidu Analīze. Autors: Aleksandrs Pozņaks Zinātniskais vadītais: Dr.inž.,docents Valerijs Muhins Darba pētījuma problēmas būtība ir jūras kuģu negatīvā ietekme uz vidi, šīs ietekmes variācijas un šī negatīvā iespaida iespējamās samazināšanas veidi. Šī pētījuma mērķis bija analīzes rezultātā atrast visefektīvāko jūras kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidu vai šo veidu kombināciju. Savā darbā autors paveica pašreizējas situācijas analīzi un apskatīja pēdējās tendences kuģu ietekmes samazināšanā. Autors atzīmēja vairākas pētītās problēmas īpatnības, kuru ņemot vērā, tika arī paveikta jūras kuģu ekoloģiskās drošības reglamentējošas dokumentācijas analīze. Secīgi dokumentācijas izpētei, autoram izdevās izdalīt un izpētīt iespējamus kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidus: - alternatīvas degvielas (biodegvielas) izmantošana - autora piedāvājums un inovācija - kuģu enerģētiskas efektivitātes paaugstināšana - degvielas patēriņa un atmosfēru piesārņojošo vielu izdalīšanas samazināšana - atkritumu kārtīgā apsaimniekošana - balasta ūdeņu apstrāde Pēc paveiktās metožu analīzes un pasākumu savstarpēja salīdzinājuma, autors secināja, ka dotajā brīdī visefektīvākais veids ir Kuģa Enerģētiskās Efektivitātes Vadības Plāna ievadīšana katra kuģa darbā kopā ar pilno atkritumu izmešanas aizliegumu. Abi šie pasākumi atbilst visām prasībām, kuras ir izvirzītas kuģošanas industrijā, savukārt biodīzeļa izmantošana un balasta ūdens apstrāde ir ļoti dārgi ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidi, kas neizbēgami kalpos kā šo pasākumu ievēšanas šķērslis. Darbā ir iekļauti pasākumu pielietošanas izdevumu aprēķini, Kuģu Enerģētiskās Efektivitātes Darba Radītāja aprēķins, Sēras Oksīdu Emisiju Radītāja un Slāpekļa Oksīdu Emisiju Radītāja aprēķini. Darba secinājumos autors arī atzīmēja iespējamus tālāka pētījuma virzienus šajā jomā. Darbā kopapjoms ir 102 lappuses. Darbā ir 18 attēli, 39 formulas, 15 tabulas un 13 pielikumi. Darbam ir izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords kuģi, ekoloģija, drošība, paaugstināšana
Keywords in English ships, environment, ecology, safety, improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 21.05.2013 13:03:19