Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautisko ekonomisko sakaru attīstības perspektīvas Bauskas novada pašvaldībā”
Title in English “Prospects of Developing International Economic Relations in the Local Government of Bauska Municipality”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. I.Pucens
Reviewer
Abstract Diplomdarbs izstrādāts par tēmu "Starptautisko ekonomisko sakaru attīstības perspektīvas Bauskas novada pašvaldībā".Darba autore ir Alise Krisone. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Bauskas novada pašvaldības starptautisko ekonomisko sakaru attīstības veicināšanai, balstoties uz pašvaldības līdzšinējās darbības analīzi un sadarbības iespējām. Pētījums ir praktiski nozīmīgs Bauskas un citu novadu pašvaldību darbiniekiem labās prakses pieredzes apmaiņai, Latvijas uzņēmējiem starptautiskā biznesa veicināšanas iespēju izpētei un izmantošanai pašvaldībās. Darba pirmajā nodaļā, kas ietver trīs apakšnodaļas, izpētīti starptautiskie ekonomiskie sakari pašvaldībās, to veidi, kā arī pašvaldību funkcijas starptautisko ekonomisko sakaru veidošanā. Darba otrajā nodaļā, kas sastāv no četrām apakšnodaļām, analizēta Bauskas novada pašvaldība, tās galvenās problēmas, atklāta pašvaldības tiesiski normatīvā bāze, kā arī tika izanalizēti realizētie starptautiskie projekti un noslēgtie sadarbības līgumi ar citu valstu pašvaldībām. Darba trešajā nodaļā, kas ietver četras apakšnodaļas, darba autore veica aptaujas anketu un intervijas datu analīzi. Tika veikts pētījums, kā pilnveidot starptautiskos ekonomiskos sakarus Bauskas novada pašvaldībā, tajā skaitā pašvaldības starptautiskās sadraudzības veicināšanas, starptautiskās uzņēmējdarbības attīstīšanas un starptautiskā tūrisma attīstības pasākumu jomā. Pamatojoties uz iegūtajiem pētījuma rezultātiem, veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi starptautiskās ekonomiskās sadarbības uzlabošanai Bauskas novada pašvaldībā.Bakalaura darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 87 avoti, darbā ir iekļauti 22 attēli un 14 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 79 lapas. Pielikumu skaits-2.
Keywords pašvaldība, starptautiskie ekonomiskie sakari, attīstības perspektīvas
Keywords in English municipality, international economic relations, prospects of developing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 21:09:37