Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Hidrauliski saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas lietošanas analīze”
Title in English „Using Analysis of Hydraulically Bound Aggregate Base Course”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor asoc.prof. A.Zariņš
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma ir "Hidrauliski saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas lietošanas analīze". Maģistra darbu ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Maģistra profesionālo studiju programmas Transportbūves studente Santa Valaine. Maģistra darba mērķis ir iepazīties ar Latvijas un ārvalstu speciālistu pieredzi, radot ar hidrauliskajām saistvielām saistītu minerālmateriālu ceļa segas pamata maisījumu, sevišķu uzmanību pievēršot ar cementu saistītiem maisījumiem, izveidot vairāku veidu maisījumus no Latvijas derīgajiem izrakteņiem minerālajaiem materiāliem, un cementa, izanalizēt iegūtos maisījumu paraugu spiedes stiprības rezultātu, rast sakarības starp maisījumam pievienotā cementa daudzumu un sagaidāmo maisījuma spiedes stiprību, pārbaudīt, vai kondensēšanas laiks ar cementu saistītiem minerālmateriāliem ietekmē Proktora sablīvējuma testa rezultātus, izstrādāt ieteikumus turpmākajam darbam ceļu būvniekiem, kuriem nāksies saskarties ar šādu maisījumu izmantošanu praksē. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apskatīts hidrauliski saistītu minerālmateriālu kā ceļu būvmateriāla rašanās process, hidrauliski saistītu minerālmateriālu maisījumos izmantoto hidraulisko saistvielu un minerālmateriālu veidi, Latvijas teritorijā iegūstamie minerālmateriāli šādu maisījumu izveidošanai, maisījumu radīšanas, kvalitātes kontroles un testēšanas process, likumdošanas akti, kas to regulē. Maģistra darba praktiskajā daļā laboratorijas apstākļos tika izveidoti ar 42.5N cementu saistītu dolomīta šķembu 0/45 maisījumi ar mainīgu pievienotā cementa un ūdens daudzumu. Maisījumi tika veidoti, izmantojot divu karjeru dolomīta paraugus ar atšķirīgiem parametriem. Darba procesā no katra hidrauliski saistītu minerālmateriālu maisījuma tika izgatavoti vismaz 3 cilindrveida paraugi. Paraugiem tika noteikta spiedes stiprība pēc 7 vai 28 dienu ilga kondensēšanas perioda. Paralēli šim procesam tika veikta Proktora sablīvējuma testu analīze minerālmateriāliem ar un bez pievienota cementa, kā arī ar un bez 4 stundu ilga kondensēšanas perioda pirms testa uzsākšanas. Maģistra darbs sastāv no 106 lappusēm ,to skaitā ir 39 attēli un 14 tabulas. Maģistra darba izstrādei izmantoti 40 informācijas avoti.
Keywords Ceļa sega, pamats, hidrauliskās saistvielas, ar cementu saistīti minerālmateriāli.
Keywords in English Road base, hydraulically bound aggregates, cement, Proctor compaction.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 19:17:06