Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēmas pilnveidošana"
Title in English "Improvement of record-keeping system of the State Revenue Service Administrative Board"
Department
Scientific advisor Dr. oec., prof. K. Ketners
Reviewer Mg. oec., prakt. doc. I. Ezera
Abstract Maģistra darba tēma ir Valsts ieņēmuma dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēmas pilnveidošana. Darbs ir latviešu valodā. Darba mērķis ir izanalizēt Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizēto lietvedības sistēmu ALSW un saskatīt lietvedības sistēmas vājos posmus, ko nepieciešams pilnveidot. Darba hipotēze ir esošā Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēma nav pietiekoši moderna, tā jāpilnveido vai jāmeklē alternatīva. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkotas resursu vadības un lietvedības sistēmas. Kā piemēri tiek apskatīti resursu vadības sistēma Horizon un SIA Lattelecom piedāvātās resursu pārvaldības informācijas sistēmas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizētā lietvedības sistēma ALSW un SIA Datorika izstrādātā elektroniskā Automatizētā lietvedības sistēma ALS. Otrajā daļā ir izanalizēta dokumentu aprite un tās īpatnības Valsts ieņēmumu dienestā. Trešajā daļā jeb praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi un ieteikti risinājumi pirmajā un otrajā daļā konstatētajām problēmām. Ceturtajā daļā, kas ir projekta daļa, tiek veikta ekspertu aptaujas datu analīze. Lielākā daļa aptaujas anketas respondentu piekrīt, ka nepieciešama modernāka lietvedības sistēma. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi. Darbā iegūtie rezultāti liecina, ka esošā Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizētā lietvedības sistēma ALSW nenodrošina pietiekoši ātru un efektīvu dokumentu apriti, tā neatbilst mūsdienīgām prasībām. Steidzami nepieciešams ieviest pilnīgu dokumentu vadības sistēmu vai pāriet uz elektronisku Automatizēto lietvedības sistēmu ALS, kas nodrošinātu efektīvu elektronisku dokumentu apriti un uzglabāšanu. Esošās lietvedības sistēmas pilnveidošanu autore atzīst par neizdevīgu. Darba apjoms: 92 lapas, 35 attēli, 7 tabulas. Darbā izmantoti 32 informācijas avoti.
Keywords Valsts ieņēmumu dienests, resursu pārvaldības sistēma, Automatizētā lietvedības sistēma
Keywords in English State Revenue Service, Resource Management System, Automated record-keeping system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 11:15:02