Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Kvalitātes vadības sistēma būvobjektā, tās analīze”
Title in English „Qality Management System in Site, Its Analysis"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Dr.cs.ing. V.Haritonovs
Reviewer
Abstract Maģistra darbs Kvalitātes vadības sistēma būvobjektā, tās analīze izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Mērķis - Izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības būvobjektā sistēmas izveidei. Uzdevumi: 1. Noskaidrot, ko nozīmē jēdziens kvalitātes vadība, kāds ir tās mērķis un procedūras. 2. Noskaidrot, kā LR likumdošana reglamentē materiālu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. 3. Noskaidrot, kādi ir ceļu būves uzņēmuma kvalitātes inženiera pienākumi un atbildība. 4. Noskaidrot kvalitātes inženiera un galvenā darbu vadītāja savstarpējo ietekmi. 5. Noskaidrot, kādi ir ceļu būves materiālu ražotāja pienākumi un atbildība. 6. Izvērtēt materiālu ražotāja un būvuzņēmēja savstarpējo atbildību attiecībā uz kvalitātes prasībām atbilstoša materiāla piegādi un izbūvi. 7. Noskaidrot minerālo materiālu biežāk deklarējamo īpašību testēšanas procesu principus un īpašību nozīmi ceļu būvē. 8. Noskaidrot būvdarbu kvalitāti ietekmējošos faktorus, trūkumus. 9. Sniegt ieteikumus kvalitātes un tās vadības efektivitātes paaugstināšanai. 10. Sniegt priekšlikumu kvalitātes vadības objektā sistēmas izveidei. Pirms kvalitātes vadības sistēmas izstrādes es noskaidroju, kas ir kvalitātes vadība un kas to veido, tādejādi guvu priekšstatu, kam jābūt iekļautam manis izveidotajā KVS. Noskaidroju arī, kā Latvijas valsts normatīvi kontrolē kvalitatīvu materiālu izmantošanu ceļu būvniecībā. Tā kā objektā kvalitāti pamatā nosaka materiālu un konstruktīvo kārtu fizikālo un ķīmisko īpašību parametri, tad izpētīju, kāda ir to ietekme ceļa konstrukcijā un kādi ir principi šo īpašību noteikšanai. Iekļāvu arī kopējo darbu kvalitāti negatīvi ietekmējošus faktorus, ar kuriem esmu saskāries savas prakses laikā un izstrādāju priekšlikumus to risināšanai. Izstrādājot KVS, pieņēmu, ka tā paredzēta tādam būvapjomam, kāds ir lidlauku būvniecībā, un pieņēmu segas konstrukciju, kas dota 7. pielikumā. Kvalitātes prasības ir no Ceļu specifikācijas 2012. Maģistra darbs sastāv no 109 lappusēm, 8 attēliem, 14 tabulām, 9 pielikumiem, 31 literatūras avota.
Keywords Kvalitātes vadība, būvlaukums, ceļu būve
Keywords in English Quality management, construction site, road construction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 19.05.2013 19:46:17