Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana”
Title in English “Evaluation of Company’s Financial Position”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana. Pētījuma objekts - SIA X finansiālais stāvoklis. Pētījuma priekšmets - SIA X finansiālā stāvokļa analīze, novērtēšana un uzlabošanas iespēju izpēte. Diplomdarba mērķis ir izpētīt uzņēmuma gada pārskatus, izanalizēt un novērtēt tā finansiālo stāvokli, izdarīt attiecīgos secinājumus, kā arī izstrādāt argumentētus priekšlikumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības uzlabošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izvirzīti diplomdarbā risināmie uzdevumi: pētāmo dokumentu sagatavošana, izmantojamo metožu apraksts, izmantojamo rādītāju aprēķināšana un iegūto rezultātu analīze, kopējās situācijas analīze un problēmu atklāšana, problēmu risināšanas un situācijas uzlabošanas pasākumi, secinājumu un priekšlikumu apkopojums. Lai atrisinātu šos uzdevumus, diplomdarbs tiek sadalīts trīs sastāvdaļās: finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana, uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošana. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finansiālā stāvokļa analīzes būtība un izmantojamo rādītāju nozīme. Otrajā daļā tiek aprēķināti un novērtēti analīzē izmantojamie rādītāji, kā arī veikta uzņēmuma kopējās situācijas analīze un problēmu atklāšana. Trešajā daļā tiek izvirzīti problēmu risināšanas un situācijas uzlabošanas pasākumi, kā arī veikta to sīkāka analīze. Diplomdarbs tiek noslēgts ar secinājumiem par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī ar priekšlikumiem tā darbības uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai. Diplomdarba ierobežojums ir laika periods no 2006.gada līdz 2011.gadam. Diplomdarba sagatavošanai tiek izmantoti mācību materiāli, Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi, kā arī SIA X nepublicētie dati. Kopējais diplomdarba apjoms ir 75 lappuses, neskaitot 4 pielikumus. Diplomdarbs satur 7 attēlus, 19 tabulas un 21 formulas.
Keywords Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana, finansiālā stāvokļa analīze, uzlabošana.
Keywords in English Evaluation of company"s financial position, financial condition analysis, improvement.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.05.2013 13:59:15