Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas, izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā”
Title in English "Enhancement Opportunities for Competitiveness of Companies Using International Instruments in Power Engineering"
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. V.Ozoliņa
Reviewer
Abstract Egijas Taubes maģistra darbam Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas iespējas izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir novērtēt uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un nozīmi, izmantojot starptautiskos instrumentus enerģētikas jomā, balstoties uz konkurētspējas teorētisko aspektu un enerģētikas jomas tiesisko un ekonomisko aspektu analīzi. 1. daļā Autore ir analizējusi konkurētspējas jēdzienu, konkurētspējas teorētiskos aspektus un iedalījumu, aprakstot konkurētspējas priekšrocības, kā arī apskatījusi konkurētspēju raksturojošos faktorus un novērtēšanas metodes. 2 . daļā analizēta enerģijas joma ES un Latvijā, enerģētikas politika, tās pamatnostādnes, tendences un regulējums ES un Latvijas līmenī, pieejamie starptautiskie instrumenti enerģētikas jomā, kā arī tie, kuri ir pieejami Latvijā. 3. daļā, balstoties uz abās pirmajās daļās analizēto informāciju un secinājumiem, analizētas koģenerācijas priekšrocības enerģijas ražošanā, aprakstīts koģenerācijas projektu attīstīšanas modelis, veikta projekta ekonomiskā analīze un konkurētspējas novērtējums, kā arī analizēta uzņēmumu enerģētiskās patstāvības ietekme uz Latvijas mērķiem un tautsaimniecības attīstību. Darbā ir 3 nodaļas, 103 lpp., 24 attēli, 17 tabulas, 76 bibliogrāfiskā saraksta vienības 1 pielikums uz 2 lpp.
Keywords konkurētspēja, enerģētika, konkurētspējas priekšrocība, koģenerācija
Keywords in English competitiveness, energy, competitive advantage,cogeneration
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 14:13:50