Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Latvijas Dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums
Title in English Assessment of life insurance market in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Bakalaura darba autors: Marianna Jakimova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums Bakalaura darba apjoms: 71 lpp., 14 tab., 16 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas sagatavotie pārskati par apdrošināšanas tirgu un Latvijas Apdrošinātāju asociācijas dati, Latvijas Republikas normatīvie akti, periodiskie izdevumi, citi elektroniskie resursi, apdrošināšanas sabiedrību gada pārskati un iekšējā informācija kopā 42 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: aplūkotas apdrošināšanas nozares attīstības tendences, aprakstīti galvenie apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošie likumi un normatīvie akti un veikta apdrošinātāju darbību analīze. Izvērtēti Latvijas apdrošināšanas tirgū piedāvāto pakalpojumu galvenās atšķīrības. Izpētīti dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu līgumi trīs apdrošināšanas sabiedrībās. Izdarīti secinājumi par produktu priekšrocībām un trūkumiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jakimova M. Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Semjonova N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 71 lpp
Keywords Latvijas Dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības izvērtējums
Keywords in English Assessment of life insurance market in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 16:05:37