Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana”
Title in English „Marketing Strategy Development”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Bakalaura darba autore: Elīna Timma Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: docente, Dr.oec. I. Andersone Bakalaura darba temats: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana Bakalaura darba apjoms: Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā ir iekļauti 8 attēli, 11 tabulas. Darbam pievienoti seši pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 34 informācijas avoti, tai skaitā Latvijas un ārvalstu autoru teorētiskā literatūra, statistikas dati, periodiskie izdevumi un interneta resursi. Kā arī SIA "SENET" uzņēmuma iekšējie dokumenti, atskaites, grāmatvedības dati un pārskati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izanalizēta teorētiskā literatūra par tirgzinības stratēģiju un tirgzinības stratēģisko plānošanu. Tika veikta uzņēmuma SIA "SENET" mārketinga vides analīze, noteikta uzņēmuma SIA "SENET" misija, mērķi un stratēģija, un izstrādāts tirgzinības stratēģijas rīcības plāns vienam gadam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka ikviena uzņēmuma vadībai ir jācenšas attīstīt stratēģiskās vadības sistēma, jo tā ir efektīvas uzņēmējdarbības pamatā. Pētījumu rezultātā autore atradusi veidu, kā uzlabot uzņēmuma darbību, tas ir veidot mūsdienīgu mārketingu, kura pamatā ir klients, un izmantot trīs attīstības stratēģijas: iespiešanos dziļāk esošajā tirgū, jauna tirgus izveidošanu un jaunievedumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Timma E. Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013.-59 lpp.
Keywords tirgzinības stratēģija
Keywords in English marketing strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.05.2013 02:22:28