Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Title in English “Tax Impact to Company Economic Activity”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Abstract Par diplomdarba tēmu tika izvēlēts mūsdienās aktuāls jautājums, kas tika noformulēts kā Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbības saimniecisko darbību. Šī tēma ir aktuāla, jo mūsdienās uzņēmējdarbība ir galvenais valsts ekonomikas avots un tās attīstība būtiski ietekmē kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tādēļ nepieciešams novērst uzņēmējdarbības šķēršļus, veidojot uzņēmējiem labvēlīgu nodokļu sistēmu. Pēdējos gados ir novērojama valsts sociāli apdrošināšanas obligāto iemaksu, uzņēmumu ienākuma nodokļa budžeta ieņēmumu lejupslīde un nodokļa parādu veidošanās, kas liecina, ka šo nodokļu slogs ir pārāk liels. Daudziem uzņēmumiem pēdējie gadi ir nesuši minimālu peļņu, vai pat zaudējumus. Diplomdarba pētījuma mērķis ir izanalizēt Latvijas nodokļu sistēmu, apskatīt nodokļa slogu, kā arī izanalizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, lai noteiktu uzņēmuma attīstības ietekmējošos faktorus un attīstības iespējas nākotnē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti uzdevumi,tādi kā nodokļa vēsturiskās rašanās aplūkošana, nodokļu jēdziena aplūkošana, nodokļa ietekmes noteikšana uzņēmējdarbībā un valsts budžetā,nodokļa sloga nozīmes un uzņēmuma X finansiālā stāvokļa noteikšana, izmantojot vispiemērotākās aprēķināšanās metodes. Diplomdarba pētījuma objekts ir nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību Latvijā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas uzņēmumu spēja un ieinteresētība samaksāt visus nepieciešamos nodokļus. Pētījums ir lietderīgs uzņēmējiem vai tiem, kuri tikai gatavojas iesaistīties uzņēmējdarbībā, jo tiek dots ieskats arī uzņēmumu iespējās un alternatīvās maksājot uzņēmumu nodokļus valsts budžetā. Darbā ir 3 nodaļas. Darba apjoms 62 lappas, darbā ir 14 tabulas un 15 grafiskie attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 21 literatūras avots, kas izmantoti izstrādājot darbu.
Keywords Nodokļu slogs, likviditāte, rentabilitāte, analīze
Keywords in English Tax burden, liquidity, profitability, analysis
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.05.2013 14:12:42