Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language INCOTERMS noteikumu pielietošana starptautiskajos darījumos
Title in English Application of INCOTERMS Provisions in International Transactions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Jebkurā valstī nozīmīgu vietu uzņēmējdarbībā regulē civiltiesiskās attiecības un normatīvie akti par līgumsaistībām. Ir īpaši svarīgi starptautiskie privāttiesību noteikumi attiecībā uz starptautisko preču tirdzniecību. Šie motīvi un argumenti kopumā arī noteica diplomdarba tēmas izvēli. Līdz ar to autore izvirzīja kā pētāmo objektu Starptautiskās tirdzniecības paražas. Attiecīgi, pētījuma priekšmets bija Starptautisko tirdzniecības paražu pielietošana. Diplomdarbā ietvertajiem pētījumiem bija izvirzīta šāda hipotēze: bieži sastopami gadījumi, kad uzņēmēji kļūdaini norāda preču piegādes darījumos pielietotos noteikumus. Saskaņā ar izvirzīto hipotēzi diplomdarba mērķis bija novertēt Incoterms noteikumu piemerosānu starptautiskajā tirdzniecībā un muitas darījumos. Definētā darba mērķa sasniegšanai pētījumu procesam bija pakārtoti šādi darba uzdevumi: 1) izpētīt Incoterms noteikumu piemērošanu unklasifikāciju; 2) izskatīt Incoterms struktūras īpatnības; 3) veikt salīdzinošu analīzi Incoterms 2000 noteikumiem un Incoterms 2010 noteikumiem. Darba struktūra veidota saskaņā ar augstāk formulētajiem pētījumu uzdevumiem. Pirmajā nodaļā tiek apspriesti Incoterms funkcionālitātes teorētiskie aspekti, otrā nodaļa irveltīta Incoterms struktūras īpatnību izpētei, trešajā nodaļā tiekapkopoti pētījumu rezultāti un apskatīts to praktiskais pielietojums, un veikta salīdzinoša analīze Incoterms 2000 noteikumiem un Incoterms 2010 noteikumiem. Darba nobeigumā noformulēti galvenie atzinumi un secinājumi, problēmas un priekšlikumi problēmu risināšanai. Darbs satur 66 lappuses, 7 tabulas, 14 attēlus, 56 izmantotās informācijas avotus un 2 pielikumi.
Keywords Incoterms noteikumu pielietošana starptautiskajos darījumos
Keywords in English Application of INCOTERMS Provisions in International Transactions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.05.2013 16:38:35