Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas Latvijā”
Title in English “The Perspectives of Transit Traffic Development in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Tranzīta nozīme Latvijas Republikā (turpmāk LR) ekonomikā ir milzīga, jo tranzīts Latvijā ir viena no ekonomikas prioritatīvākajām jomām. 1/4 valsts budžeta sastāv no tranzīta pārvadājumu ienākumiem, kā arī sabiedrībai dod daudz darba vietu. Tranzīta pakalpojumos katras 10 milj. tonnas dod vismaz 1% no IKP. Darba tēmas aktualitāte pamatota ar to, ka tranzīta pakalpojumiem ir milzīgs potenciāls, un tie tiks pieprasīti ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Līdz ar to Latvijai kā tranzītvalstij pastāv iespējama ekonomikā izaugsme. Darbs sastāv no 103. lpp., 3 sadaļām, 14 tabulām, 27 attēliem, 49 avotu un literatūras vienībām un 6 pielikumiem. Darba pirmajā sadaļā ir apskatīta tranzīta nozare Latvijas ekonomikā, tranzīta attīstība vēsturiskā notikumā un šodien, tranzīta transporta veidi, otrajā sadaļā apskatīta tranzīta pārvadājumu regulējošā likumdošana Latvijā un trešajā sadaļā Latvijas tranzīta transporta perspektīvas. Diplomdarba pētījuma objekts ir tranzīta pārvadājumi Latvijā. Diplomdarba mērķis ir parādīt tranzītpārvadājumu aktualitāti Latvijā, kā arī tranzīta politikas ietekmi uz LR ekonomiku. Diplomdarba darba uzdevumi: • aplūkot muitas procedūru tranzīts un ar to saistītos normatīvos aktus; • apskatīt TIR sistēmu; • apskatīt un izanalizēt tranzīta pārvadājumu dinamiku Latvijā, to nozīmi; • aplūkot tranzīta pārvadājumos iesaistītos transporta veidus; • izanalizēt visas ar tranzīttransportēšanu saistītās problēmas un rast iespējamos risinājumus. Izstrādātais darbs var tikt izmantots gan kā mācību materiāls muitas procedūras tranzīts piemērošanas noteikumu studēšanai, gan arī kā pētījums tranzītpārvadājumu dinamikai Latvijā, to palielināšanai un pilnveidošanai.
Keywords Tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas Latvijā
Keywords in English The Perspectives of Transit Traffic Development in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.05.2013 15:04:27