Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tirdzniecības uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu maksājumu analīze”
Title in English “Analysis of Corporate Financial Position and Analysis of Tax Payments for Trading Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Par diplomdarba tēmu tika izvēlēta tirdzniecības uzņēmuma finanšu stāvokļa un nodokļu maksājumu analīze. Pētījuma objekts tirdzniecības un būvniecības komercsabiedrība SIA Filtri LV. Diplomdarbā ir iekļautas 4 nodaļas, no kurām pirmajās divās nodaļās ir aprakstīta teorētiskā daļa, vienā tiek analizēti aprēķinātie rādītāji un pēdējā daļā ir izstrādāti priekšlikumi sabiedrības nodokļu sloga atvieglošanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir izvērtēta analīžu metožu būtība, tas ir, tiek aprakstītas likviditātes metodes un formulas, maksātspējas rādītāji, kā arī bankrota teorētiskā iespējamība atbilstoši Altmaņa Z-skaitļa, Šorina un Voronovas bankrota analīzes metodēm. Otrajā darba nodaļā ir Latvijas Republikas nodokļu sistēmas apraksts, veikta nodokļu, to veidu un būtības izpēte. Trešajā nodaļā ir veikta uzņēmuma SIA Filtri.LV finansiālā stāvokļa analīze, nosakot uzņēmuma likviditāti, maksātspēju un bankrota teorētisko iespējamību īstermiņā. Pēdējā-ceturtajā nodaļā tiek analizēts un aprakstīts uzņēmuma nodokļa slogs uz dažādiem bilances posteņiem, proti, uz neto apgrozījumu, uz faktisko peļņu un absolūtais nodokļu slogs. Tika veikti sabiedrības nodokļu sloga aprēķini un izstrādāti priekšlikumu uzņēmuma SIA Filtri.LV nodokļu sloga samazināšanai. Pētījuma gaitā tika iegūts uzņēmuma SIA Filtri.LV finansiālā stāvokļa novērtējums, kas liecina, ka uzņēmums analizētajos pārskata gados - no 2009.gada līdz 2012.gadam ir uzlabojis savu finansiālo stāvokli un maksātspēju. Ja pirmajos gados uzņēmumam draudēja bankrots, tad jau 2011. un 2012.gadā (pēc abām bankrota pētāmajām metodēm) uzņēmumam bankrots nedraudēja. Analizējot uzņēmuma nodokļu slogu, tika konstatēts, ka sabiedrības absolūtā nodokļu slodze palielinās, kas ir izskaidrojams ar neto apgrozījuma pieaugumu katrā pārskata gadā. Uzņēmuma nodokļu parāds sasniedz vien 2 067 LVL, kas, ir neliels salīdzinot ar 2012.gada neto apdrozījumu. Autors ir izstrādājis un iekļāvis diplomdarbā 15 tabulas un 9 attēlus.
Keywords TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA UN NODOKĻU MAKSĀJUMU ANALĪZE
Keywords in English Analysis of Corporate Financial Position and Analysis of Tax Payments for Trading Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.05.2013 12:14:17