Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze
Title in English Analysis of Application of Customs Procedures "Temporary Admission" and "Temporary Export"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba autore: Jeļena Andruseviča Diplomdarba tēma: Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze Zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,pr. docents A.Gulbis Diplomdarba mērķis: izpētīt muitas procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku piemērošanas analīzi, nosakot šīs procedūras galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus to risināšanā. Diplomdarba uzdevumi: 1. Minētā mērķa sasniegšanai darba gaitā tika izvirzīti uzdevumi: Izskatīt muitas procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku noformēšanas veidus; Jāanalizē apskatāmo muitas procedūru deklarēšanu muitas iestādēs; Izskatīt procedūras izpildes kontroles sistēmu; Veikt muitas procedūras piemērošanas analīzi. Pētījuma galvenais izvērtēšanas periods attiecās uz laiku no 2011. gada līdz 2012. gadam. Par pētījuma priekšmetu tiek noteikta ievešana uz laiku, un izvešana uz laiku procedūras piemērošana saskaņā ar aktuālajiem to regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pētījuma objekts procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku. Diplomdarbā ir piecas nodaļas. Pirmajā nodaļa ir noskaidrots muitas uzdevumi un funkcijas. Otra nodaļa ir veltīta muitas procedūras izpētei, raksturotas muitas procedūras deklarēšanas veidi. Trešā nodaļā aplūkotas procedūras atbrīvojumi no muitas maksājumiem. Ceturtā nodaļā ir noskaidrota procedūras izpildes kontroles sistēma. Piektā nodaļā ir aplūkota muitas procedūru statistika. Diplomdarbā ir sniegti secinājumi par Muitas procedūrām Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku un priekšlikumi par procedūras noformēšanas uzlabošanu. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, interneta elektroniskie resursi. Diplomdarba apjoms: ir 61 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 12 tabulas, bibliogrāfija 23 avoti.
Keywords Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze
Keywords in English Analysis of Application of Customs Procedures "Temporary Admission" and "Temporary Export"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.05.2013 08:05:45