Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošo faktoru analīze”
Title in English “Analysis of Factors that Impact Company Financial Situation”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Abstract Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošo faktoru analīze. Diplomdarba mērķis ir analizēt, izpētīt un novērtēt faktorus, kuri ietekmēja AS Grindeks finansiālo stāvokli pēdējo piecu darbības gadu laikā 2008. - 2012.gados, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir akciju sabiedrība Grindeks. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma Grindeks finansiālais stāvoklis. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika aprakstīta finanšu analīzes būtība un loma uzņēmuma vadībā, kā arī raksturoti finanšu analīzē izmantojamie likviditātes un rentabilitātes rādītāji. Otrajā nodaļā tika aprakstīta faktoru analīzes metodika, metodes un paņēmieni. Tika piedāvāti faktoru analīzes modeļi, ar kuru palīdzību tika veikta AS Grindeks likviditātes un rentabilitātes rādītāju faktoru analīze. Trešajā nodaļā tika sniegta informācija par pētījuma objektu, par AS Grindeks darbību un raksturojošiem pamatrādītājiem. Tika veikta AS Grindeks nodokļu maksājumu, likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze. Ceturtajā nodaļā tika veikta AS Grindeks likviditāti un rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze par 2011. - 2012.gadiem, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, neieskaitot 7 pielikumus, kā arī darbs satur 9 attēlus un 11 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 20 informācijas avoti, tādi kā: mācību grāmatas, LR normatīvie akti, uzņēmuma finanšu pārskati, elektroniskie resursi un citi.
Keywords Finanšu analīze, faktoru analīze, likviditāte, rentabilitāte
Keywords in English Financial analysis, factor analysis, liquidity, profitability
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 21:22:25