Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā”
Title in English „State social security system and the special budget for state social security benefits in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba autors: Natālija Starikova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. L. Ādamsone Bakalaura darba temats: Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā Bakalaura darba apjoms: 76 lpp., 5 tab., 17 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darbā veidošanā izmantoti Latvijas un ārvalstu zinātnieku autoru darbi, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, statistikas dati un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Dotajā darba tiek pētītas Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības pilnveidošanas iespējas. Tika noskaidroti budžeta ieņēmumu un izdevumu veidošanas ietekmējošie faktori. Kā arī tika formulēti priekšlikumi atklātas problēmas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Starikova N. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ādamsone L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 76 lpp.
Keywords Valsts socialas apdrosinasanas sistema un speciala budzeta socialie apdrosinasanas pabalsti Latvija
Keywords in English State social security system and the special budget for state social security benefits in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.05.2013 11:09:03