Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbībā”
Title in English „Advertising and its role in business”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Bakalaura darba autors: Eva Vikštrema Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Reklāma un tā nozīme uzņēmējdarbībā Bakalaura darba apjoms: 68 lpp, 16 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: vispārējā literatūra, mācību grāmatas, interneta resursi, žurnālu raksti un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izpētīta reklāmas nozīme uzņēmējdarbībā, reklāmas efektivitātes novērtēšanas metodes un iespējamie reklāmas līdzekļi. Iepazīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību E-Lats vēsture, uzņēmuma mikro un makro vide, kā arī uzņēmuma darbība - sniegtie pakalpojumu un preces. Apskatīti SIA E-Lats pielietotie reklāmas līdzekļi, reklāmas aktivitātes, reklāmas izdevumi un uzņēmuma rentablitātes rādītāji, kā arī tika analizēta un novērtēta uzņēmuma reklāmas efektivitāte un tās ietekme uz uzņēmuma darbību. Efektivitātes uzlabošanai tika izstrādāts jauns reklāmas plāns ar reklāmas rīcības plānu, ar kura palīdzību noteikts aptuvenais reklāmas budžets. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vikštrema E. Reklāma un tā nozīme uzņēmējdarībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga, RTU, 2013. 68 lpp.
Keywords Reklāma un tās nozīme uzņēmējdarbība
Keywords in English Advertising and its importance in business
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 17:25:08