Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze”
Title in English “Analysis of Application of Microenterprises Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Liepa, VID Finanšu pārvaldes direktore
Abstract Krīzes apstākļos valstij bija nepieciešami papildus ieņēmumi, bet maziem uzņēmumiem atbalsts. Tādēļ 2010. gadā tika izveidots mikrouzņēmumu nodoklis, kas domāts mazo uzņēmumu darbības un administrējamo nodokļu atvieglošanai, jaunu nodokļu maksātāju mudināšanai uzsākt savu biznesu un komersantu nelegālās darbības legalizēšanai. Diplomdarba tēmas aktualitāte saistās ar nodokļa efektivitātes analīzi, cik veiksmīgi tika sasniegti izstrādātie nodokļa mērķi. Diplomdarba pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu nodoklis, priekšmets mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumu apjomi un maksātāju skaits laika periodā 2010. oktobris 2013. marts. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un analizēt mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas būtību un ar nodokli saistītas problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi, kas saistīti ar informācijas vākšanu, analīzi, secinājumu un priekšlikumu izstrādi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās tiek aprakstīta Latvijas Republikas nodokļu sistēma, tās vēsture, nodokļu elementi un saimnieciskās darbības veicēju maksājamie nodokļi. Otrā nodaļa sastāv no 4 apakšnodaļām, kurās tiek aprakstīts un analizēts mikrouzņēmumu nodoklis, ar to saistītā grāmatvedības kārtošana, mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumu apjomi, minētā nodokļa priekšrocības un trūkumi. Trešajā nodaļā ir mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanas priekšlikumu analīze. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti darba autores priekšlikumi par mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanu. Diplomdarba izstrādāšanas gaitā tika izveidoti 4 attēli un 3 tabulas, tika izmantoti 45 informācijas avoti: Latvijas Republikas likumi, Latvijas autoru grāmatas, mācību līdzekļi, publikācijas, Valts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli, statistikas dati un elektroniskie resursi. Diplomdarba apjoms ir 63 lapaspuses un 2 pielikumi. Darbs ir rakstīts datorsalikumā latviešu valodā.
Keywords Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze
Keywords in English Analysis of Application of Microenterprises Tax
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 12:27:03