Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu analīze”
Title in English “Analysis of State Social Insurance Contributions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract Diplomdarbs Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu analīze - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2013. Diplomdarba mērķis ir izpētīt pēc kādiem principiem veidojas sociālā apdrošināšana Latvijā, kādi sociālās apdrošināšanas veidi pastāv, kādiem nolūkiem jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un to lomu valsts ekonomikā un sabiedrībā. Diplomdarbs kopumā sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā veikts valsts sociālās apdrošināšanas vispārīgs raksturojums to būtība, veidi, jēdziens, pamatelementi un tiesiskais regulējums, kā arī sociālās apdrošināšanas sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā apskatīta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu būtība to veidi, likmes, noteikšanas un aprēķināšanas kārtība, kā arī iemaksu objekti. Trešajā nodaļā veikta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un budžeta ieņēmumu analīze, kā arī sociālo iemaksu ietekmējošo faktoru analīze. Veicot sociālās apdrošināšanas iemaksu analīzi, par pamatu tika emti statistikas dati par laika periodu no 2001. gada līdz 2013. gadam, kas bija pieejami Latvijas Republikas Finanšu Ministrijas, Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieēmumu dienesta un Latvija statistikas mājas lapā. Darba nobeigumā ir secinājumi un izstrādātie priekšlikumi par atklātajām darbā problēmām. Dilpomdarba apjoms ir 61 lappuses, tās satur 7 tabulas, 7 attēlus, klāt ir 2 pielikumi. Darba sastādīšanai tiek izmantoti 31 informācijas avoti. Diplomdarbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas un ārzemju autoru grāmatas un interneta resursi.
Keywords Sociālā apdrošināšana, sociālās apdrošināšanas iemaksas, iemaksu likme, pabalsts, budžeta ieņēmumi
Keywords in English Social Insurance, Social Insurance Contributions, Contribution rate, benefit, budget incomes
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 12:12:51