Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP „Terehova””
Title in English “Analysis of Influential Factors of Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Karina Gavriloveca. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Ruta Račinska. Diplomdarba tēma: Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP Terehova. Diplomdarba mērķis MKP Terehova transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt MKP Terehova vispārējo raksturojumu; analizēt preču pārvietošanu pāri muitas robežai; analizēt transporta plūsmu; uz analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova darbības un transporta plūsmas uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir MKP Terehova. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir MKP Terehova transporta plūsmas ietekmējošie faktori. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus tika izmantotas sekojošas metodes: literatūras, dokumentu atlase un analīze; aprakstošā; statistiskās analīzes metodes statistiskā salīdzināšana un grupēšana; sistemātiskā analīze. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2011.gada sākuma līdz 2012.gada beigām. Lai analizētais materiāls būtu uzskatamāks, darbā ievietoti grafiskie attēli un tabulas. Darba struktūra: darbs sastāv no trijām daļām, vienpadsmit nodaļām, trijām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā dots vispārējs MKP Terehova raksturojums. Otrajā daļā dots transporta un preču plūsmas raksturojums. Trešajā daļā analizēta transporta plūsmas ietekmējošie faktori. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Darba apjoms - 61 lapas.
Keywords Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP „Terehova”
Keywords in English Analysis of Influential Factors of Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova”
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.05.2013 10:55:21