Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”
Title in English “Analysis of Customs Procedure “Release for Free Circulation” in Customs Control Point 0816 of Daugavpils Freight Station”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Darba autors: Tatjana Romanova. Darba tēma: „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816”. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. A.Gulbis. Darba mērķis: izpētīt ievedamo preču plūsmu izmaiņas un kravu kontroles pasākumus MKP 0816 un veikt muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīzi, identificēt esošās problēmas. Darbs sastāv: ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts, pielikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Daugavpils preču stacijas MKP 0816 galvenās funkcijas, uzdevumi un struktūra; apkopota svarīgākā dokumentācija un vadības dokumenti; tiek aprakstītas Daugavpils preču stacijas MKP 0816 ievešanas procedūras, tās iedalījums pa veidiem un tās analīze. Otrajā nodaļā tiek izpētīts preču muitošanas process un tās īpatnības, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas process; tiek veikta kravu vilcienu un automobiļu pārbaudes analīzes, tiek aprakstīta un izanalizēta paraugu ņemšana naftas produktiem; preču fiziskās kontroles piemērošanas metodes un tās analīze; tiek apskatītas datorprogrammas, sistēmas un datu bāzes, kurus muitas amatpersonas izmanto šajā procesā. Trešajā nodaļā tiek atspoguļota muitas nodokļu maksājumu un iekasēšanas analīze MKP 0816, apkopoti statistikas dati par trīs gadiem no 2010.-2012.gadam. Savukārt, ceturtajā nodaļā, tiek aprakstītas problēmas, kas ir saistītas ar procedūru „izlaišana brīvam apgrozījumam”, to kontrole un pilnveidošana. Secinājumi atspoguļo visas darba nodaļas. Bibliogrāfiskajā sarakstā tika iekļauts visi tie literatūras avoti, tiesību akti, publicēti materiāli un interneta resursi, kurus izmatoju diplomdarba sagatavošanā. Pielikumos tiks pievienoti Daugavpils preču stacijas MKP 0816 dokumenti, kuri nepieciešami laižot preces brīva apgrozībā. Lai apkopotu informāciju diplomdarba analīzei, pārsvarā tika izmantoti CMIS datu bāzes informācija. Darbs satur: 63 lappuses, 13 attēlus, 1 tabula, 9 pielikumus. Par darba uzrakstīšanas pamatu noderēja 48 zinātniskie, likumdošanas, statistikas un praksē iegūtie materiāli. Diplomdarba pētījumu pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un zinātniskās pozīcijas ar reālu statistikas datu izmantošanu. Darbs ir izklāstīts ar teorijas un praktisko zināšanu savienošanu un zinātnisko materiālu pielietošanu.
Keywords „Muitas procedūras „Izlaišana brīvam apgrozījumam” piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MK
Keywords in English “Analysis of Customs Procedure “Release for Free Circulation” in Customs Control Point 0816 of Dauga
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 22:30:57