Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas analīze Latvijas muitā”
Title in English “Analysis of Prevention of Customs Offences in Latvian Customs”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas analīze Latvijas muitā. Muitas noteikumu pārkāpumu apkarošanas un novēršanas loma LR muitas kontroles nodrošināšanā arvien pieaug. Pateicoties Latvijas ideālajam ģeogrāfiskajam stāvoklim starptautiskās tirdzniecības attīstība var būtiski palielināt valsts ieņēmumu apjomu no preču ievešanas, kuras apliekamas ar nodokļiem. Tomēr jāņem vērā, ka šie tirdzniecības ceļi pievilinās arī kontrabandas pārvadātājus un nelegālu organizāciju darboņus, kuri centīsies izmantot tranzīta kravas gan austrumu, gan rietumu virzienā kontrabandas preču pārvadāšanai. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu Latvijas muitā un uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus. Izejot no darba mērķa ir izvirzīti sekojoši diplomdarba uzdevumi: • analizēt muitas funkcijas un politikas īstenošanu; • analizēt muitas pārkāpumu rezultātā nodarītos kaitējumus sabiedrībai; • analizēt muitas darbinieku izmantojamās tiesības muitas noteikumu pārkāpumu novēršanai; • analizēt VID Muitas pārvaldes noteikumu pārkāpumu atklāšanas darba galvenos paņēmienus un atklāto pārkāpumu rādītājus; • analizēt muitas risku pārvaldības sistēmas pārkāpumu atklāšanas efektivitāti; • izstrādāt priekšlikumus muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīts muitas funkcijas un muitas politikas īstenošana. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek izanalizēts muitas noteikumu pārkāpumu faktoru radītais drauds sabiedrībai. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek analizētas muitas darbinieku likumīgi izmantojamās tiesību normas muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā. Tiek analizēta informācijas iegūšana, apstrāde un riska faktoru noteikšana muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā, kā arī VID Muitas pārvaldes konstatētie pārkāpumi un noziedzīgie nodarījumi muitas lietu jomā. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tiek analizēta muitas risku pārvaldības sistēmas pārkāpumu atklāšanas efektivitāte. Diplomdarba piektajā nodaļā tiek analizēta transportlīdzekļu, kravu un preču kontroles pilnveidošana muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā. Diplomdarbs sastāvs: 5 nodaļas, 74 lappuses, 19 attēli, 7 tabulas, 39 literatūras avoti.
Keywords muita noteikumu pārkāpumi
Keywords in English Customs regulations violation detection
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 17:28:16