Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas termiņu”
Title in English “ Impact of Legal Form to the Payment of Taxes Type, Amount and Payment Maturity”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas termiņu” Pētāmās problēmas būtība ir uzņēmuma juridisko formu atšķirības un īpatnības, kas ir saistītas ar risku izvelēties, uzņēmuma veiksmīgas saimnieciskās darbības veicināšanai, ne visai piemērotāko juridisko formu un nodokļu nomaksas iespēju. Diplomdarba mērķis bija demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas; izanalizēt uzņēmējdarbības formas Latvijā, salīdzināt tās ar Horvātijas uzņēmējdarbības formām un izpētīt uzņēmumu darbību, ka arī novērtēt faktorus, kuri veicina un bremzē uzņēmējdarbību Latvijā. Izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijas Republikā un Horvātijā. Salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas nodokļu sistēmas. Izdarīt secinājumus par šo divu valstu uzņēmējdarbību formu un nodokļu sistēmu salīdzinājumu un izstrādāt priekšlikumus, lai sekmētu Latvijas Republikas uzņēmumu. Lai sasniegtu darba mērķi autoram ir šādi uzdevumi:  Izpētīt speciālo literatūru;  Izpētīt un salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas uzņēmumu juridisko formu teorētiskus aspektus;  Izpētīt un salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas nodokļu sistēmas teorētiskus aspektus;  Izpētīt un aprakstīt uzņēmumu juridisko formu priekšrocības un trūkumus;  Izmantojot apkopotu informāciju izstrādāt priekšlikumus un secinājumus. Galvenie rezultāti tika iegūti no speciālās literatūras izpētes, iegūtās informācijas salīdzināšanas, grupēšanas un vispārināšanas. Pētījumā tika izmantotas izpētes, salīdzināšanas, grupēšanas un vispārināšanas metodes. Diplomdarba izstrādāšanai tika izmantoti 23 informācijas avoti, darbs sastāv no 76 lappusēm, ka arī piedāvātās informācijas pārskatāmībai darbā ir 2 attēli un 17 tabulas.
Keywords Diplomdarba tēma ir „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas term
Keywords in English Graduation work theme: “Impact of Legal Form to the Payment of Taxes Type, Amount and Payment Maturi
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 15:27:35