Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu uzskaites un nomaksas kārtība uzņēmumā SIA „Maxis””
Title in English „Tax Accounting and Payment Procedures in “Maxis” Ltd.”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma Nodokļu uzskaites un nomaksas kārtība uzņēmumā SIA Maxis Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka jebkuras izmaiņas nodokļu politikā vistiešākā nozīmē ietekmē uzņēmējdarbību valstī. Nodokļu politika bija, ir un paliks viena no lielākajām problēmām jebkuras valsts attīstībā. Lielas nodokļu likmes nesekmē ražošanu un mazina ieinteresētību pelnīt un veicina ienākumu slēpšanu, bet mazas nodokļu likmes mazina valsts attīstību un apgrūtina gan jaunās paaudzes, gan veco ļaužu nodrošināšanas iespējas. Nodokļu politika ir instruments, kurš var iedarboties gan uz valsts budžetu, gan uz uzņēmējdarbību var veicināt vai bremzēt to. Tāpēc ir ļoti svarīgi izstrādāt tādu nodokļu sistēmu, kura būta vienkārša un saprotama, lai veicinātu gan sabiedrības, gan uzņēmējdarbības attīstību. Ikvienam uzņēmumam, plānojot savu saimniecisko darbību, ir jārēķinās ar attiecīgās valsts noteiktajām prasībām saistībā ar nodokļu iekasēšanu, un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības finansiāliem rādītājiem. Diplomdarba mērķis analizēt uzņēmuma SIA Maxis nodokļu uzskaiti un nomaksas kārtību, nosakot šo nodokļu galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus uzņēmumam SIA Maxis to risināšanā un optimizācijā. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem veidoti darba uzdevumi: 1) apskatīt uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzienu, valsts nodokļu politiku; 2) veikt valsts budžeta ieņēmumu no nodokļu nomaksas analīzi; 3) izpētīt un analizēt uzņēmuma SIA Maxis nodokļu maksājumus; 4) izstrādāt priekšlikumus nodokļu maksājumu optimizācijai SIA Maxis. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīti nodokļu politikas būtība un tās teorētiskie aspekti. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek apskatīta valsts nodokļu un uzņēmējdarbības sakarību analīze makroekonomiskajā apskatā, valsts budžeta ieņēmumi no nodokļu nomaksas, kā arī uzņēmējdarbības pilnveidošanas iespējas nodokļu jomā. Diplomdarba trešajā nodaļā analizēti nodokļu aprēķini un maksājumi uzņēmumā SIA Maxis un to ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarbs sastāvs: 3 nodaļas, 66 lappuses, 13 attēli, 8 tabulas, 47 literatūras avoti.
Keywords NODOKĻU UZSKAITES UN NOMAKSAS KĀRTĪBA UZŅĒMUMĀ SIA MAXIS
Keywords in English Tax accounting and payment procedures in MAXIS Ltd.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 14:35:06