Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai”
Title in English „Tendencies of Excise Tax Aspects for Providing of Budgetary and Economic State Stability”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma – „Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai”. Autore: Tatjana Labute, darba vadītājs: RTU Doc. (prakt.), Mg. Oec. Vanda Gurkovska. Dimlomdarba mērķis: Analizējot akcīzes nodokļa likumdošanas teorētiskos aspektus, ieņēmumu tendences, to ietekmi uz valsts budžetu un ēnu ekonomiku, izvērtēt akcīzes nodokļa prioritātes un aspektus valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināsanai. Diplomdarba uzdevumi: Izanalizēt akcīzes nodokļa būtību, nodokļa administrējamos produktus, nodokļa likmes un to būtiskākās izmaiņas. Izpētīt akcīzes nodokļa administrēšanas procesus un ar to saistītās problēmas. Izvērtēt akcīzes nodokļa ieņēmumu dinamiku un struktūru. Izskatīt akcīzes nodokļa ieņēmumu ietekmi uz valsts budžeta stabilitāti. Pārliecināties vai akcīzes nodoklis un tā likmju izmaiņas ietekmē ēnu ekonomikas pieaugumu vai samazinājumu. Izvērtēt akcīzes nodokļa prioritāros un negatīvos aspektus valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai. Diplomdarbā izmantotās sekundārā pētījuma metode un statiskā analīzes metode. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa ir teorētiska, kur apskatīta akcīzes nodokļa ekonomiskā būtība, mērķis un nodokļa likmju būtiskākās izmaiņas. Darba otrajā daļā ir sniegta akcīzes nodokļa ieņēmumu analīze un akcīzes nodokļa parāda administrēšanas aspekti. Darba trešajā daļa ir autores izvērtētas akcīzes nodokļa mijiedarbība ar ēnu ekonomiku, kā arī prioritārie un negatīvie aspekti, kas ietekme valsts budžeta un ekonomikas stabilitāti. Diplomdarba ierobežojumi, saistīti ar akcīzes nodokļa parādu statistisko datu nepilnīgas informācijas iegūšanā, kas neļauj pilnvērtīgi atspoguļot esošo situāciju akcīzes nodokļa parādu administrēšanā, kā arī tas fakts, ka akcīzes nodoklis un tā administrēšanas jautājumiem ir plašs apskatāmo virzienu loks. Līdz ar to diplomdarba ietvaros tiks apskatīti tikai būtiskākie un nozīmīgākie virzieni par akcīzes nodokļa būtību, nodokļa likmēm un to izmaiņām, kā arī nodokļa administrēšanu. Darbs satur 64 lapas, autora izveidotas 3 tabulas, 13 attēlus, 3 pielikumus.
Keywords Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai
Keywords in English Tendencies of excise tax and aspects for providing of budgetary and economic state stability
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 11:29:38