Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā”
Title in English “Problems and Solutions of Export Facilitation in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarbs Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā izstrādāts balstoties uz tēmas aktualitāti mūsdienās. Darbs sastāv no četrām nodaļām, kuras loģiski sadalītas vairākās apakšnodaļās un secīgi papildina cita citu. Diplomdarbā ir 64 lappuses, kuras ietver 12 attēlus, 2 tabulas. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti. Pirmā nodaļa dod ieskatu eksporta lomai valsts tautsaimniecībā, caurskatot tirdzniecības attīstību un eksporta būtību Latvijā. Otrā nodaļa ir veltīta eksporta un importa rādītāju analīzei valstī. Trešajā nodaļā tiek pētītas eksporta veicināšanas problēmas, pasākumi Latvijā, kā arī ārvalstu pieredze tajā. Ceturtajā nodaļā tiek raksturota muitas loma Latvijas eksportā, kā arī apskatītas nepieciešamās muitas procedūras eksportam un eksporta veicinošās muitas darbības. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt eksporta veicināšanu Latvijā, konstatēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus eksporta veicināšanas pasākumu uzlabošanai. Lai tiktu sasniegts izvirzītais mērķis ir jāveic sekojošie uzdevumi: izpētīt starptautiskās tirdzniecības ietekmi uz valsts tautsaimniecības attīstību; izanalizēt Latvijas ārējās tirdzniecības rādītājus; apskatīt eksporta veicināšanas pasākums Latvijā, konstatēt sistēmas trūkumus un problēmas; izpētīt Latvijas muitas politiku, apskatīt muitas lomu eksporta veicināšanā. Darba nobeigumā tiek apkopoti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi.
Keywords Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā
Keywords in English Problems and Solutions of Export Facilitation in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 16:01:10