Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Pievienotās vērtības nodokļa attīstība un problēmas Latvijā
Title in English Value Add Tax Development and Problems in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Diplomdarba temats ir Pievienotās vērtības nodokļa attīstība un problēmas Latvijā. Kopš Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir ļoti svarīgi aktīvi iesaistīties nodokļu sistēmas pilnveidošanā. Īpaši tas attiecināms uz netiešo nodokļu sfēru, pie kuras pieder arī pievienotās vērtības nodoklis, jo attīstoties brīvai preču un pakalpojumu kustībai starp ES dalībvalstīm, arvien lielāka nozīme ir dalībvalstīs piemērotajai nodokļu sistēmai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp dalībvalstīm un pārrobežu darījumos. Ja sākotnēji pirms iestāšanās ES Latvija lielā mērā bija spiesta pieņemt ES direktīvu izvirzītās prasības un tā saukto veco dalībvalstu" laika gaitā izveidojušos priekšstatus par PVN sistēmas piemērošanu un darbību, tad šobrīd, kad Latvija jau ir pilntiesīga ES dalībvalsts, ir iespējams izvērtēt esošās direktīvu prasības, atrast vājās vietas vai regulējumus, kas nav izdevīgi Latvijai, izanalizēt kā šai sistēmai būtu jāstrādā labāk, lai tā būtu maksimāli piemērota praktiskai pielietošanai gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs. Šī darba mērķis ir pētīt un analizēt pievienotās vērtības nodokli Latvijā un ES, saistot to ar pašreiz spēkā esošo PVN likumdošanu Latvijā un ES, PVN administrēšanas un iekasēšanas aspektus un problēmas, un izvērtēt to iespējamos risinājumus nākotnē. Darba teorētiskā daļa tiek izstrādāta, veicot tiesiskās bāzes, speciālās literatūras, periodisko izdevumu un interneta avotu analīzi. Praktiskā daļa veidota, apkopojot savāktus datus tabulās un attēlos un veicot šo datu analīzi. Pamatojoties uz praktiskās daļas rezultātiem tiek izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas pievienotās vērtības nodokļa elementu pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 70 lapas pusēm. Darbā iekļauti: 6 attēli, 6 tabulas, 2 pielikumi un atsauces uz 38 informācijas avotu. Darba atslēgas vārdi ir: PVN, PVN ES, PVN administrēšana, PVN krāpšana, PVN nemaksāšana.
Keywords PVN, PVN ES, PVN administrēšana, PVN krāpšana, PVN nemaksāšana.
Keywords in English The VAT, VAT EU,VAT administration, VAT fraud, VAT evasion.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.05.2013 16:14:24