Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora statusa izvērtējums”
Title in English “Authorized Economic Operator Status Assessment”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor L.Zemīte, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēmas nosaukums ir Atzītā ekonomiskā operatora statusa izvērtējums. Diplomdarba autore ir RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa student Jeļena Romanovska. Viena no muitas funkcijām ir iekšējā tirgus aizsardzība, tāpēc šīs dienests spēlē svarīgo lomu starptautiskās piegādes ķēdes drošības nodrošināšanā. Pasākumi starptautiskās tirdzniecības aizsardzībai būs efektīvāki, ja tiks izmantota kopēja pieeja, kuras ietvaros sadarbosies komersanti un muitas dienesti. Līdz ar to jābūt izstrādātiem tādiem standartiem, kuri ļautu uzturēt nepieciešamo drošības līmeni un kurus būtu ieinteresēti piemērot komersanti. 2005.gadā, pamatojoties uz SAFE standartu sistēmas drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā, Eiropas Savienības muitas normatīvajos aktos tika ieviests jauns statuss atzītais ekonomiskais operators. Latvijas komersanti neaktīvi izmanto iespēju pieteikties sertifikātam un lai izpētītu šo problēmu šī diplomdarba noteikts mērķis ir izvērtēt atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības un piešķiršanas kritērijus. Pētījuma objekts ir atzītā ekonomiskā operatora statuss un pētījuma priekšmets ir atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības un piešķiršanas kritēriji. Pētījuma hipotēze: atzītā ekonomiskā operatora statusa netiešas priekšrocības pozitīvāk ietekmē komersantu, nekā priekšrocības, kuras ir saistītas ar muitas lietām. Mērķa sasniegšanai, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas pamatu; 2) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora sertifikātu būtību un veidus; 3) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības; 4) izpētīt potenciālo atzītā ekonomiskā operatora statusa pieteicēju loku; 5) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas procesu; 6) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas kritērijus; 7) veikt Latvijas atzītā ekonomiskā operatora statusa turētāju A un B salīdzinošu analīzi; 8) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora sertifikātu piešķiršanas tendences Eiropas Savienībā; 9) izpētīt sertifikātu turētāju un potenciālo pieteicēju viedokļus par atzītā ekonomiskā operatora statusu. Darbs sastāv no 2 daļām, 78 lappusēm, 5 tabulām, un 12 attēliem, 6 pielikumiem un 35 literatūras avotiem.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators, SAFE standarti
Keywords in English Authorized economic operator, SAFE standards
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.05.2013 09:41:31