Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas vadošo banku finansiālā analīze”
Title in English “Leading Latvian Bank Financial Analysis”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Abstract Diplomdarba tēma ir Latvijas vadošo banku finansiālā analīze. Diplomdarba mērķis ir izpētīt AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka gada pārskatus, ar to palīdzību analizēt banku analītiskus koeficientus, piedāvājot finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas un izstrādāt atbilstošus secinājumus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: banku finansiālā stāvokļa analīze; secinājumu par banku finansiālo stāvokli izstrāde un atbilstoši tiem priekšlikumu izvirzīšana. Darba pētījuma objekts ir AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka finansiālā stāvokļa rādītāji laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam. Darba pētījuma priekšmets ir AS Swedbank, AS SEB banka un AS Rietumu Banka gada pārskati par laika periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam, kuru peļņas vai zaudējumu aprēķini un bilances ir redzami pielikumos, un to finansiālo stāvokļu uzlabošanas iespējas. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidota diplomdarba struktūra. Diplomdarbs sastāv no trim daļām: divām teorētiskām un vienas praktiskas, kā arī no secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmā teorētiskā daļā ietver sevī Latvijas vadošo banku vēsturi un darbības raksturojumu, kā arī galveno nodokļu, ko maksā bankas, raksturojumu un analīzi. Otrā teorētiskā daļa dod priekšstatu par komercbanku finanšu analīzes aprakstošiem modeļiem, kuros ietilpst analītisko koeficientu, likviditātes un rentabilitātes raksturojumi. Praktiskā daļa sastāv no Latvijas vadošo banku analītisko koeficientu analīzes un ieteikumiem banku finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 69 lappuses, kas satur 3 tabulas un 19 attēlus. Darbam ir pievienoti 24 pielikumi. Diplomdarba izstrādei ir izmantoti 56 informācijas avoti.
Keywords Banku finansiālā stāvokļa analīze
Keywords in English Bank financial situation analysis
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.05.2013 13:28:10