Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma finansiālo darbību
Title in English Tax Burden Impact on Company Financial Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Reviewer M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Abstract Par diplomdarba tēmu ir izvēlēta nodokļu sloga ietekme uz uzņēmuma finansiālo darbību. Par izpētes uzņēmumu ir izvēlēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MILDA KM. Diplomdarba izstrādē ir iekļautas 4 nodaļas, no kurām divās nodaļās ir apskatīta darba teorētiskā daļa, vienā nodaļā praktiskā analīze, proti, pētījums, un vienā nodaļā ir izstrādāti priekšlikumi finansiālās darbības uzlabošanā. Pirmajā nodaļā ir veikta darba praktiskajā daļā ietverto analīzes metožu būtības apskatīšana, tas ir, apskatīts likviditātes jēdziens, būtība, kā arī aprēķināšanas formulas, tāpat ir apskatīta bankrota būtība un tā noteikšanas metodes, konkrēti apskatītas Altmaņa Z-skaitļa un Šorina un Voronovas bankrota analīzes metodes. Otrajā nodaļā ir apskatīts nodokļu jēdziens, nodokļu būtība un to veidi, nodokļu sistēma Latvijas Republikā, kā arī nodokļu slogs, tā noteikšanas veidi un nodokļu izmaksu struktūra nodokļu politikas plānošanai uzņēmumā. Trešajā nodaļā ir veikta SIA MILDA KM finansiālās darbības analīze, kuras ietvaros noteikta uzņēmuma maksātspēja īstermiņā, proti, uzņēmuma likviditāte, tāpat ir izvērtēti uzņēmuma bankrota draudi un iespējamība, kā arī šajā nodaļā ir apskatīts nodokļu slogs uz atsevišķiem uzņēmuma finansiālās darbības posteņiem, tas ir, uz neto apgrozījumu, uz summāriem ieņēmumiem, absolūtais un relatīvais nodokļu slogs. Ceturtajā, kā pēdējā nodaļā, ir veikta priekšlikumu praktiskā izstrāde, proti, veikta nodokļu sloga analīze - nodokļu sloga pārrēķins, balstoties uz autora izteiktiem priekšlikumiem. Pētījuma gaitā iegūts SIA MILDA KM finansiālās darbības analīzes novērtējums, kurš liecina par to, ka uzņēmums, darbā apskatītos gados, ir bijis maksātnespējīgs īstermiņā, par ko liecina tā likviditātes koeficientu neatbilstība noteiktajiem vēlamajiem lielumiem, uzņēmumā no 2007.-2011.gadam tika konstatēti nopietni bankrota draudi un bankrota iespējamība uzņēmumā. SIA MILDA KM tika konstatētas nopietnas finansiālas problēmas arī attiecībā uz nodokļu slogu, kura analīzes ietvaros tika konstatēti nodokļu parādi katrā no pārskata gadiem, kas liecināja par jau iepriekš minētām finansiālām problēmām, kā rezultātā uzņēmums nespēja veikt nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Darba apjoms: 72 lapaspuses bez pielikumiem, 18 tabulas, 20 formulas un 9 attēli. Izmantoti 25 literatūras avoti.
Keywords NODOKĻU SLOGA IETEKME UZ UZŅĒMUMA FINANSIĀLO DARBĪBU
Keywords in English TAX BURDEN IMPACT ON COMPANY"S FINANCIAL ACTIVITY
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.05.2013 08:37:08