Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Latvijā lietoto minerālmateriālu testēšanas metožu analīze un objektivitātes novērtējums” („Ropažu ielas posma rekonstrukcija Rīgā”)
Title in English "Testing Methods Analysis of Mineral Materials Used in Latvia and Assessment of their Objectivity” ( „Reconstruction of Ropazu Street Section in Riga”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – Latvijā lietoto minerālmateriālu testēšanas metožu analīze un objektivitātes novērtējums (Ropažu ielas posma rekonstrukcija Rīgā). Bakalaura darbā vispārīgi apskatīts ceļu būvē izmantoto minerālmateriālu ieguves process, analizētas biežāk izmantotās un svarīgākās Latvijā lietotās minerālo ceļu būves materiālu testēšanas metodes, to izpildes specifika, dažādi to etapi, tās veiktas praktiski, kā arī dažu metožu precizitāte – pie maksimāli vienādiem apstākļiem testi tiek veikti vairākkārt, salīdzinot iegūtos gala rezultātus un aprēķinot mērījumu nenoteiktību. Izteikti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, tie apkopoti tabulās un grafikos. Izteiktas idejas pakāpeniski palielināt kvalitātes prasības un testēšanas biežumu, kā arī radikāli mainīt domāšanu par finansējuma piešķiršanu ceļu nozarei. Inženierprojektā izstrādāts Ropažu ielas posma tehniskais projekts. Ropažu iela atrodas Rīgā, Teikas mikrorajona robežās. Tā ir rajona nozīmes maģistrālā iela. Kopējais ielas garums ir 2065 metri, bet inženierprojekta ietvaros tiks rekonstruēts posms no Brīvības ielas līdz Austrumu ielai – 1440 metri, kā arī izstrādāts inovatīvs risinājums krustojumam ar Džutas ielu. Džutas iela tiks virzīta pa jaunu trases koridoru, tādejādi samazinot lielo pašreizējā krustojuma caurbraukšanas laiku. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 50 km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP 10.5. Projektā ietverta ielas segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi, satiksmes organizācijas shēmas izbūves laikā, būvdarbu veikšanas kalendārs. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 136 lappuses, tajā iekļauti 50 attēli, 45 tabulas un 17 rasējumi. Bakalaura izstrādei izmantoti 23 literatūras avoti, inžinierpojekta izstrādei – 24 literatūras avoti.
Keywords minerālmateriālu testēšana, ropažu ielas rekonstrukcija
Keywords in English aggregates testing, reconstruction of Ropazu street
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.05.2013 00:32:48