Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Finanšu stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Title in English “Analysis of Financial Position and Tax Impact to Company Economic Activity”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract Darba tēma ir „Finanšu stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmuma saimniecisko darbību” tika izvēlēta, jo mūsdienas katram uzņēmumam aktuāls jautājums ir nodrošināt sekmīgu sava uzņēmuma saimniecisko darbību pastāvoši mainīgā vidē, kuru ietekmē vairāki faktori, kā valsts nodokļu slogs. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma SIA „Stalkings” finanšu analīzes rādītājus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: • izpētīt teorētisko literatūru par finanšu analīzes rādītāju būtību un nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā; • izpētīt nodokļu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību; • aprēķināt un analizēt uzņēmuma SIA „Stalkings” finanšu rādītājus no 2009.-2011.gadam; • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma SIA „Stalkings” saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darba mērķa sasniegšanai un uzdevumu risināšanai izveidota sekojoša darba struktūra: Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu analīzes būtību un finanšu analīzes rādītājiem – uzņēmuma rentabilitātes, likviditātes, efektivitātes, maksātspējas un bankrota prognozēšanas modeļi. Darba otrajā nodaļā tiek apskatīta nodokļu būtība un nepieciešamība, kā arī tiek apskatīts uzņēmuma nodokļa slogs un uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kas ir viens no galvenajiem uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošajiem nodokļiem. Darba trešajā nodaļā tiek sniegts neliels uzņēmuma SIA „Stalkings” darbības raksturojums un analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji – rentabilitāte, likviditāte un prognozēt bankrota iespējamību. Darba apjoms ir 68.lappuses, darbs satur 17 attēlus, 9 tabulas un 6 pielikumus.
Keywords nodoklis, rentabilitāte, likviditāte, bankrota iespējamība
Keywords in English tax, profitability, liquidity, likelihood of bankruptcy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.05.2013 21:26:00