Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Ārvalstu paplašināšanās stratēģijas izstrāde SIA Sportahalle
Title in English Development of Foreign Expansion Strategy for Sportahalle Ltd
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Maģistra darbs Valsts finansēšanas modeļa izstrāde sporta nozarei atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem izstrādāts, lai analizētu sporta finansēšanu Latvijā atbilstoši sporta politikas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus valsts finansēšanas modelim, noteikt metodes un finansēšanas avotus sporta organizāciju atbalstam, kā arī izstrādāt kritērijus un principus sporta finansēšanas lēmumu efektivitātes noteikšanai. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tiks izanalizēti spēkā esošie politikas plānošanas dokumenti sportā un Latvijas izaugsmei ilgtermiņā, izvērtēta Igaunijas un Zviedrijas pieredze sporta finansēšanā, kā arī raksturota Latvijas sporta finansēšanas konjuktūra. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi par Latvijas sporta finansēšanas vadību un sniegti konkrēti priekšlikumi valsts sporta finansēšanas modelim un finansēšanas sistēmas pilnveidošanai.
Keywords Sports kā instruments ilgtspējīgai attīstībai. Finašu modelis.
Keywords in English Sport as a tool for sustainable development. Financial model.
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 08.05.2013 13:54:24