Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Geomatics
Title in original language Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana
Title in English Improvement of Local Geodetic Network
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor doc. M.Reiniks
Reviewer pr.doc A.Rausis
Abstract Edgars Teležis. Bakalaura darbs ar inženierprojektu. Vietējo ģeodēzisko tīklu (VĢT) pilnveidošana. Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Transportbūvju institūts, Ģeomātikas katedra. Darba izstrādes gads - 2013. VĢT lietošanu mērniecības darbos reglamentē MK noteikumi Nr. 1019, Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi un MK noteikumi Nr. 281, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi, kas norāda kādos gadījumos drīkst izmantot VĢT. VĢT lietošana ir ierobežota, jo tā precizitāte nav noteikta. MK noteikumi Nr. 497 Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi, nosaka, ka pašvaldībām jāveic VĢT apsekošana un pilnveidošana. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti ģeodēziskie tīkli. Otrajā nodaļā aprakstīti VĢT pilnveidošanas pasākumi. Trešā nodaļā sastāv no inženierprojekta. Inženierprojekta daļā ir veikta VĢT apsekošana daļā no Babītes novada, kā arī sastādīts apsekošanas pārskats, ietverot apsekošanas shēmu, veidlapas par esošajiem un iznīcinātajiem VĢT punktiem. Veikta VĢT pārmērīšana ar poligonometrijas metodi un noteikti dotie punkti, izmantojot GPS mērījumus pēcapstrādē. Rezultātā iegūts VĢT atjaunoto koordinātu saraksts. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi par VĢT novērtējumu, VĢT atjaunošanas nepieciešamību.
Keywords Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana
Keywords in English Improvement of Local Geodetic Network
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 12:55:24