Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Globālās Korporatīvās pārvaldības prakses kolīziju ar lokālo regulāciju novēršanas modeļa izstrāde finanšu institūcijā
Title in English Development of a Model for Resolving Collisions of Global Corporate Governance Practices with Local Regulatory Requirements in a Financial Institution
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Nosaukums – Finanšu institūcijas korporatīvās pārvaldības sistēmas uzlabojumu izstrāde Darba mērķis ir identificēt nepilnības SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmā un ierosināt pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai, tādējādi uzlabojot SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmu. Darbā tiek pētīts korporatīvās pārvaldības elementu atspoguļojums korporatīvās pārvaldības teorijā, starptautiskajos un Latvijas likumdošanas aktos. Izpētes rezultātā tiek analizēta korporatīvās pārvaldības principu ieviešana SEB bankas iekšējos regulējošajos dokumentos, lai konstatētu nepilnības SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmā, kā arī piedāvāti pasākumi konstatēto nepilnību novēršanai. Informācijas avoti: - Kibirige A. D., “What is Corporate Governance Presentation”, Webster A. L. “Key Elements of Corporate Governance”, Drew S. A., Kelley P. C., Kendrick T. “CLASS: Five elements of corporate governance to manage strategic risk”, Walker, D. A “Review of Corporate Governance in UK Banks and Other Financial Industry Entities”, Eiropas Savienības normatīvie akti, ASV normatīvie akti, Latvijas Republikas normatīvie akti, AS “SEB banka” iekšējie regulējošie dokumenti Tabulu skaits - 10 Attēlu skaits - 5 Darba valoda – angļu
Keywords korporatīvās pārvaldības principi
Keywords in English corporate governance principles
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 07.05.2013 13:47:16