Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Lietuvas interneta tirgus iekarošanas stratēģija Inbox.LV
Title in English Inbox.LV expansion strategy to the Lithuanian internet market
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor M.Ešmits
Reviewer I.Eglīte
Abstract Šī maģistra promocijas darba nosaukums ir “Inbox.LV tigus iekarošanas stratēģija, lai ieņemtu līdera pozīcijas auditorijā 15 - 24”. Promocijas darbs analizē esošo situāciju attiecībā uz Inbox pozīcijām Latvijas interneta tirgū tieši šajā vecumu grupā un salīdzina ar šīs auditorijas līderi – Draugiem.lv. Analīze iekļauj sevī ārējos apstākļus, kas nosaka Inbox.lv darbību, kā arī iekšējos resursus, ko pārvalda Inbox. Autors pēta arī lietotāju subjektīvo viedokli un attieksmi pret Draugiem.lv un Inbox.lv, lai noskaidrotu konkurenta vājas un stiprās puses. Analīzes rezultātā autors piedāvā stratēģiju (īstermiņa un ilgtermiņa), kā arī konkrētu, uz mārketinga miksa elementiem balstīto, rīcības plānu, kas var palīdzēt Inbox.lv sasniegt mērķi. Par galveniem informācijas avotiem kalpo intervijas ar vidējā līmeņa vadītājiem kompānijā Inbox.lv, tirgus ekspertu viedokļi, iekšējie Inbox.lv pētījumi par auditorijas paradumiem, promocijas darba autora izveidotā aptauja un Internetā pieejamie sekundārie dati. Promocijas darbs satur 7 tabulas un 8 pielikumus. Promocijas darba valoda ir angļu. Visas definīcijas un saīsinājumi ir izskaidroti pašā promocijas darba tekstā
Keywords Mārketings, stratēģija, konkurentu analīze, Interneta tirgus, Latvija
Keywords in English Marketing, Strategy, competititor analysis, Internet market, Latvia
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 07.05.2013 09:56:11