Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā”
Title in English „The role of state as an owner managing state-owned capital companies in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Reviewer Dr.eoc., asoc.prof. T.Survilo
Abstract Maģistra darba tēma ir „Valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā”. Par maģistra darba mērķi noteikts, izpētot valsts kā īpašnieka nozīmi valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, izstrādāt priekšlikumus veiksmīgākai valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai Latvijā. Pētījumam izvirzīta hipotēze: stiprinot valsts kā kapitāla daļu īpašnieka nozīmi, ir iespējams uzlabot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību Latvijā. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās. Teorētiskajā daļā valsts kapitālsabiedrības un to pārvaldība tiek pētīta no teorētiskā aspekta – definēti jēdzieni, meklēti ekonomiski pamatoti iemesli valsts dalībai kapitālsabiedrībās, izceltas valsts uzņēmumu pārvaldības īpatnības, izpētītas korporatīvās pārvaldības teorētiskās skolas, raksturota valsts kā īpašnieka loma valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā atbilstoši starptautiskām rekomendācijām un salīdzināti valsts īpašumtiesību pārvaldības modeļi. Analītiskajā daļā tiek analizēta šī brīža situācija valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā Latvijā, tai skaitā, tiek aplūkots valsts kapitāla daļu portfelis, izpētīta valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā un analizēts sabiedrības vērtējums par valsts kā īpašnieka pienākumu izpildi. Bez tam ir iepazīta un analizēta ārvalstu pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts kā īpašnieka lomu valsts uzņēmumu pārvaldībā. Zinātniski praktiskajā daļā tiek piedāvāti vairāki valsts kā īpašnieka lomas stiprināšanas virzieni un rīcības scenāriji, kas ļautu panākt veiksmīgāku valsts kapitālsabiedrību pārvaldību Latvijā, tajā skaitā, valsts īpašumtiesību politikas izstrāde, centralizēta īpašumtiesību pārvaldības modeļa ieviešana, kompetentu valsts kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļu iecelšana, valsts kapitālsabiedrību pārvaldības caurskatāmības stiprināšana. Līdz ar to pētījumam izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta kā patiesa. Darbā ir iekļauti 17 attēli un 3 tabulas. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 88 lapaspuses.
Keywords Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība
Keywords in English Governance of State owned enterprises
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.05.2013 14:53:38